Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6646

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 29 januari 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Import van vis - Verplichting van het " Catch-certificate " - Bevoegdheden - Voedselketen

gemeenschappelijk visserijbeleid
visserijbeheer
douane
invoervergunning

Chronologie

29/1/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6645

Vraag nr. 4-6646 d.d. 29 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens de Europese verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 houdende de totstandbrenging van een communautair systeem om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beŽindigen, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1936/2001 en (EG) nr. 601/2004 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 1093/94 en (EG) nr. 1447/1999, moet vanaf 1 januari 2010 bij elke import van vis in de Europese Unie (EU) een origineel " Catch-Certificate " aanwezig zijn. Dit certificaat moet volgens de Europese verordening (EG) nr. 1005/2008 onder andere informatie bevatten over de datum en de plaats van de visvangst en de naam van het schip.

De uitgifte van dit certificaat moet gebeuren door een publieke overheid - of door een instelling hiervoor aangeduid door de publieke overheid - in het land van oorsprong van de vis. Het is echter de expediteur uit het land van herkomst die verantwoordelijk is voor het voorleggen van het bewuste certificaat bij import in de Europese Unie.

Heel wat landen echter hebben (nog) geen efficiŽnte dienst die effectief controle kan uitvoeren om de bewuste certificaten te garanderen en af te leveren. De Europese Import Commissie (EIC) kan toezicht houden op de afgifte van de certificaten, maar beschikt zelf niet over de infrastructuur en de manschappen om dit te controleren.

Momenteel heerst er bij de invoerders van vis, maar ook bij de douane-declaranten, heel wat onduidelijkheid over deze situatie. Volgende vragen dringen zich op:

1. Welke overheidsdiensten zijn bevoegd voor de controle op de " Catch-Certificates "?

Ik neem aan dat minstens het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en de douanediensten hiervoor bevoegd zijn..

2. Welke richtlijnen werden aan de bevoegde diensten doorgegeven inzake de controle op de aanwezigheid en de echtheid van het " Catch-Certificate "?

3. Welke stappen moeten invoerders / douanekantoren ondernemen bij invoer van vis waarbij geen " Catch Certificate " aanwezig is? Mag deze vis in de voedselketen terechtkomen?