Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7407

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 7 april 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie - FEDCOM - Invoering - Effect van de laattijdige totstandkoming van de nodige uitvoeringsbesluiten

ministerie
overheidsboekhouding
boekhoudsysteem
administratieve hervorming
toepassing van de wet

Chronologie

7/4/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7407 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het recentste rapport van het Rekenhof begint dit jaar onder andere voor de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie een belangrijke fase in de invoering van FEDCOM. De roll out is inderdaad gepland voor 2010.

Meer dan tien maanden nadat met FEDCOM werd gestart, ontbraken nog alle koninklijke besluiten waarin de regels voor de uitvoering van de nieuwe comptabiliteitsregels moesten worden vastgelegd. De besluiten met betrekking tot het boekhoudkundig plan, de aanvullende regels van voorstelling van de jaarrekening, de voorstelling van de uitvoeringsrekening van de begroting, de toekenning van voorschotten, de aan de rechtsmacht van het Rekenhof onderworpen rekenplichtigen, de actoren en de archivering van verantwoordingsstukken waren toen weliswaar in voorbereiding, maar een sluitend reglementair kader lag op korte termijn nog niet in het verschiet.

1. Heeft de laattijdige totstandkoming van deze koninklijke besluiten en van een reglementair kader tot problemen of vertragingen geleid bij de invoering van FEDCOM in de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie?

2. Zal de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie het geplande tijdschema kunnen aanhouden?

3. Werd gedurende de eerste twee maanden van dit jaar reeds een begin gemaakt met deze roll out? Zo nee, wanneer zal dit dan wel gebeuren?