Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3920

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Dieren - Doping - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Controles - Evaluatie

huisdier
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
doping
sportmanifestatie
veterinaire inspectie
hormoon

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
2/2/2012Antwoord

Vraag nr. 5-3920 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen draagt de verantwoordelijkheid voor het toezicht uit op dieren die ingezet worden bij sportieve manifestaties, onder andere paarden, duiven en honden.

Hierover de volgende vragen:

1) Hoeveel controles met betrekking tot doping bij dieren voerde de Federale Overheidsdienst Veiligheid van de Voedselketen jaarlijks uit, dit voor de periode 2006-2010? Tot welke resultaten leidden deze controles? Zijn er causale verbanden te leggen tussen deze aantallen en resultaten en onder andere (1) het soort dieren, (2) het soort sporten, (3) territoriale of geografische spreiding (4) aard van de overtreders enz.? Hoe duidt en evalueert de geachte minister de ontwikkeling van deze controles en hun gevolgen?

2) Is zij van mening dat deze controles momenteel optimaal verlopen of voorziet de minister nieuwe, andere, meer maatregelen in dit verband? Op welke argumenten bouwt zij haar antwoord?

Antwoord ontvangen op 2 februari 2012 :

De controles met betrekking op doping op dieren vallen onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst (FOD)Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu meer bepaald onder de afdeling “dierenwelzijn”, materie buiten de bevoegdheid van de minister van Landbouw .

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is in dit kader enkel bevoegd voor mogelijke overtredingen van de wet van 15 juli 1985 (hormonenwetgeving).

Deze controles worden georganiseerd op initiatief van de hormonencel van de federale politie onder de autoriteit van de heer Francis Clarysse, bijstandsmagistraat. De FOD en het FAVV zijn enkel aanwezig als technische ondersteuning tijdens deze controles. Het is mij dus niet mogelijk om u de voorziene controlefrequentie te geven. Ik kan u echter wel preciseren dat controles van dit type plaatsgehad hebben in juli 2010 en vier andere tussen juni en oktober 2011 waarvan één te Ruiselede op 22 augustus 2011. Tijdens deze controles werden staalnames uitgevoerd op negentien paarden en tijdens een actie te Ghlin op 18 oktober 2011 werd bij negenentwintig paarden stalen genomen.

De dossiers zijn in handen van de respectievelijke Parketten.