Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5499

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 6 februari 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Dolfijnen - Japan - Faeröer eilanden - Jacht - Vervuiling - Slachting - Petitie - Walvisvaartcommissie - Bescherming

zeezoogdier
zeevisserij
Japan
Faeröer
dolfijn

Chronologie

6/2/2012Verzending vraag
16/2/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5498

Vraag nr. 5-5499 d.d. 6 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het gaat niet goed met de dolfijnen. Er verschijnen steeds meer soorten op de lijst van bedreigde diersoorten, net als veel vissoorten. De vervuiling van de oceanen, de overbevissing en slachtingen zorgen voor een zorgelijke situatie.

Hoge concentraties zware metalen zijn aangetroffen in vette vissoorten, zo ook bij walvissen en dolfijnen. Het sterftecijfer loopt op en biologen maken zich zorgen.

Japanse vissers gaan echter nog steeds door met het op gruwelijke wijze doden van dolfijnen. De slachting kreeg wereldwijd aandacht door de film The Cove, maar de vissers proberen nu hun daden enigszins te maskeren. De vissers steken ijzeren staken in de rug van de dolfijn en proberen het bloeden vervolgens te stoppen door een stop in de wond te steken. De dieren worden vervolgens verdronken door hun vinnen vast te binden en ze onder water te houden. De vissers claimen dat het doorboren van de dolfijnen zorgt voor een onmiddellijke dood. Beelden van laten echter zien dat niet waar is, aangezien de dieren duidelijk nog creperen. Bij de indiening van deze vraag hebben reeds 50.000 landgenoten een petitie getekend om de slachtingen stop te zetten.

Ik heb hierover de volgende vragen voor de minister:

1) Weet hij dat sinds september weer honderden dolfijnen op gruwelijke wijze zijn gedood in Taiji en hoe reageert hij op die slachting?

2) Welke actie heeft hij de afgelopen maanden ondernomen om Japan ervan te overtuigen dat die wrede slachtingen van dolfijnen zo snel mogelijk moeten worden beëindigd? Kan hij dit concreet toelichten? Heeft hij daarbij in andere landen en op internationale fora steun gezocht en gemobiliseerd? Zo ja, wat was het resultaat van die inspanningen? Zo nee, waarom niet?

3) Deelt hij de mening dat meer druk moet worden uitgeoefend op landen als Japan en de Faeröer-eilanden om te stoppen met de jaarlijkse slachtpartijen omdat de inspanningen tot nu toe nog niets hebben opgeleverd voor de dolfijnen? Zo ja, welke extra bijdrage gaat hij leveren? Zo nee, waarom niet?

4) Deelt hij nog steeds de mening dat dolfijnen zouden moeten worden beschermd door de Internationale Walvisvaartcommissie (IWC)?

5) Wat is de stand van zaken met betrekking tot een eventueel voorstel dat ons land in voorbereiding zou hebben om de beschermingssfeer van de IWC uit te bereiden tot dolfijnen en andere walvisachtigen? Heeft de minister hierover contact gezocht met andere EU-landen?

6) Kan de minister garanderen dat op de eerstvolgende IWC-conferentie een voorstel klaarligt voor de bescherming van dolfijnen en andere walvisachtigen? Zo ja, wanneer kan het parlement hiervan kennis nemen en welke actie gaat hij verder ondernemen om voor dit voorstel steun te verwerven? Zo nee, waarom niet?

7) Kan de minister de krachtlijnen van een eventueel voorstel gedetailleerd toelichten?

Antwoord ontvangen op 16 februari 2012 :

Ik breng u ervan op de hoogte dat het onderwerp, waarover u mij een vraag stelt, valt onder de bevoegdheden van de Vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee, de heer Johan Vande Lanotte.

Ik stel u dus voor u te wenden tot het antwoord dat zal worden gegeven door mijn collega, aan wie de vraag over dit onderwerp eveneens werd gesteld.