Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5024

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Import - Vlees - ArgentiniŽ - BraziliŽ - Hormonale stoffen

EU-systeem voor snelle waarschuwing
vlees
BraziliŽ
ArgentiniŽ
hormoon
gezondheidsinspectie
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
toezicht op de invoer

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
28/12/2011Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3754

Vraag nr. 5-5024 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Europese Unie (EU) eist garanties dat vlees dat naar de EU wordt geŽxporteerd afkomstig is van dieren die niet met een hormonale groeibevorderende stof zijn behandeld. Nederlands onderzoek naar importvlees uit Zuid-Amerika, meer bepaald uit ArgentiniŽ en BraziliŽ, toonde de aanwezigheid van verboden hormonale stoffen aan. De studie beperkte zich tot spiervlees, geÔmporteerd van buiten de Europese Unie. Het onderzoek naar het illegale gebruik van groeibevorderende stoffen vond plaats zowel gedurende de boerderijfase als ten tijde van de slacht. In zes monsters varkensvlees werden nortestosteron en boldenon aangetroffen. De aanwezigheid van die hormonen impliceert dat ook vlees van beren (niet gecastreerde mannelijke varkens) wordt geŽxporteerd. In een monster rundvlees overschreed het gehalte aan 17Ŗ-oestradiol de voorlopige grenswaarde van 0,1 Ķg/kg.

Mijn vragen aan de minister :

1) In Nederland is enkel spiervlees gecontroleerd. Hoe verloopt de controle op importvlees concreet in BelgiŽ? Kan de minister uitvoerig toelichten en aangeven hoeveel stalen werden onderzocht van respectievelijk varkensvlees, rundsvlees en paardenvlees en dat respectievelijk voor de jongste drie jaren? Zijn er evenveel positieve stalen als in Nederland?

2) Werden de afgelopen drie jaar verboden stoffen gevonden in de hierboven gevraagde onderzochte stalen? Zo ja, kan de minister uitvoerig toelichten om welke stoffen het gaat? In welke hoeveelheden kwamen ze voor? Is een bepaalde tendens vast te stellen?

3) Meent de minister dat de huidige controle op importvlees van buiten de EU volstaat? Zo ja, kan ze dat toelichten? Zo neen, waarom niet?

4) Is de minister het met me eens dat naast de terecht strenge controle in ons land op hormonen er ook voldoende handhaving en controle moet zijn op het importvlees? Kan ze concreet en uitvoerig toelichten welke extra controle-eisen ze heeft ingevoerd en nog zal invoeren?

Antwoord ontvangen op 28 december 2011 :

1 et 2) De invoercontroles op producten van dierlijke oorsprong zijn voorgeschreven door Europese wetgeving (mn richtlijn 97/78/EG). Alle partijen varkens-, rund- en paardenvlees moeten worden aangemeld en aangeboden voor een veterinaire invoercontrole in een erkende grensinspectiepost (GIP). Deze invoercontrole bestaat uit een documenten-, overeenstemmings- en materiële controle. Voor bepaalde producten (oa varkens-, rund- en paardenvlees) geldt een regeling van verminderde frequentie voor wat betreft de materiële controle. Daartegenover staat dat er beschermende maatregelen van kracht zijn tegenover paardenvlees uit Mexico: alle partijen dienen getest te worden op de aanwezigheid van stoffen met een hormonale werking en van groeibevorderende ß-agonisten.

Alle partijen die in de GIP worden aangemeld voor invoer in de Europese unie (EU), voor doorvoer of voor wederinvoer worden geregistreerd in TRACES (TRAde Control and Expert System). In onderstaande tabel zijn de partijen aangemeld in 2009-2011 opgenomen, alsmede het aantal analyses :

 

2009

2010

2011 (tot 29/11/2011)

Paardenvlees

Aantal partijen

Aantal monsters

 

713

345

 

631

356

 

640

345

Rundvlees

Aantal partijen

Aantal monsters

 

358

64

 

357

57

 

286

33

Varkensvlees

Aantal partijen

Aantal monsters

 

95

0

 

119

1

 

77

0

In 2010 is er één zending paardenvlees uit Mexico positief getest voor dexamethasone en triamcinolone acetonide. Verder zijn er in de periode 2009-2011 geen ongunstige resultaten vastgesteld na analyse op verboden hormonale en/of groeibevorderende stoffen.

Overigens dienen dergelijke niet conformiteiten gemeld te worden via het Rapid Alert System voor Food and Feed (RASFF): in de periode 2009-2011 is door geen enkele lidstaat (ook niet door Nederland) een vaststelling van aanwezigheid van verboden hormonale en/of groeibevorderende stoffen in vlees en vleesproducten gemeld geweest via RASFF.

3) Alvorens te mogen exporteren naar de EU wordt de bevoegde autorieiten en de bedrijven die wensen te exporteren aan een controle door de Food and Veterinary Office (FVO) van de EC onderworpen; ook nadien voert de FVO nog controles in het derde land uit. Vlees ingevoerd in de EU vanuit derde landen wordt voor vertrek en bij aankomst gecontroleerd door de bevoegde veterinaire diensten. Daarnaast zijn de importeurs verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten die zij hier op de markt brengen; ook zij controleren hun producten. Uit de controleresultaten blijkt dat het vlees in de meeste gevallen voldoet aan de invoervoorwaarden; wanneer niet-conformiteiten worden vastgesteld worden partijen van dezelfde herkomst in het kader van RASFF aan een verscherpte controle onderworpen.

4) Controle op ingevoerd vlees is in lijn met controle op vlees van eigen productie.