Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-528

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 10 december 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen

aftreden van de regering
besluit
toepassing van de wet

Chronologie

10/12/2010Verzending vraag
24/3/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-520
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-521
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-523
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-524
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-525
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-526
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-527
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-529
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-530
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-531
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-532
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-533
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-535
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-536
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-537
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-538
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-539
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-540
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-541

Vraag nr. 5-528 d.d. 10 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het tijdschrift Lokaal van 16 november 2010 doet de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten haar beklag over het feit dat er nog geen uitvoeringsbesluiten zijn voor de wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen. Naar verluidt liggen er momenteel meer dan zestig koninklijke besluiten te wachten op een regering met volheid van bevoegdheid om ze in werking te kunnen doen treden.

Kunt u mij voor uw bevoegdheidsdomeinen meedelen welke koninklijke besluiten momenteel klaar zijn, maar liggen te wachten op een regering met volheid van bevoegdheid om te kunnen worden uitgevaardigd?

Antwoord ontvangen op 24 maart 2011 :

Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord gegeven op mondelinge vraag nr. 3078 over hetzelfde onderwerp van volksvertegenwoordiger Peter Logghe, gegeven in de commissie Economie van de Kamer van volksvertegenwoordigers op 15 maart 2011.