Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2184

van Louis Ide (Onafhankelijke) d.d. 16 december 2008

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Controles op babyvoeding - Resultaten - Regionale opslitsing

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Keuringsdienst van waren
klaargemaakt gerecht
voedselveiligheid
kindervoeding
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

16/12/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009)
5/1/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2586

Vraag nr. 4-2184 d.d. 16 december 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Jaarverslag 2007 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) lezen we op bladzijde 150 : "Zuigelingen en heel jonge kinderen vormen een bijzonder gevoelige groep. Daarom controleert het FAVV de zuigflessen die in de melkkeukens in ziekenhuizen worden bereid en de babymaaltijden in kinderdagverblijven.". Uiteraard juich ik dit toe. Ik zou deze controles graag eens van naderbij bekijken en daarom had ik van de geachte minister graag een antwoord gekregen op volgende vragen :

1. Hoeveel zuigflessen werden er in 2005, 2006 en 2007 gecontroleerd door het FAVV ?

2. Kan zij de cijfers uit vraag 1 regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ, Brussel) ?

3. Kan zij de resultaten van deze controles geven (totaal ťn regionaal) ?

4. Hoeveel babymaaltijden werden er in 2005, 2006 en 2007 gecontroleerd door het FAVV ?

5. Kan zij de cijfers uit vraag 4 regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ, Brussel) ?

6. Kan zij de resultaten van deze controles geven (totaal ťn regionaal) ?