S. 7-164 Dossierfiche                  

Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een vergelijking van de regionale methodes van afvalscheiding en afvalbestrijding, alsook de evolutie naar een circulaire economie voor plastic verpakkingen en sigarettenfilters
Philippe Dodrimont    Gaëtan Van Goidsenhoven    Georges-Louis Bouchez    Jean-Paul Wahl    Sabine Laruelle    Véronique Durenne    Alexander Miesen    Bert Anciaux    Kurt De Loor    Annick Lambrecht    Katia Segers    Rik Daems    Latifa Gahouchi    Fatima Ahallouch    Nadia El Yousfi    Philippe Courard    Jean-Frédéric Eerdekens   

informatieverslag
beheer van afvalstoffen
plastic afval
circulaire economie
tabaksindustrie
vergelijkende studie
hergebruik van afvalstoffen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-164/1 7-164/1 (PDF) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 6/6/2020
                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
6/6/2020   Indiening van het verzoek Doc. 7-164/1 7-164/1 (PDF)
8/6/2020   Inschrijving op agenda Bureau
  Commissie voor advies: Transversale Aangelegenheden
8/6/2020   Verzending naar commissie voor advies
22/6/2020   Inschrijving op agenda
22/6/2020   Uitgesteld
10/7/2020   Inschrijving op agenda
10/7/2020   Uitgesteld
7/12/2020   Inschrijving op agenda
7/12/2020   Uitbrengen advies
Advies over de opportunieteit van een dergelijk informatieverslag (artikel 66, 5e lid, 2e gedachtestreepje, van het Reglement van de Senaat).
7/12/2020   Gedachtewisseling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag Verzoek in behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie voor advies  
Commissie voor advies: Transversale Aangelegenheden
In behandeling 7/12/2020

Kruispuntbank van de wetgeving