Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2896

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 27 juli 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Notaris - Pensioen

notaris
pensioenregeling

Chronologie

27/7/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4915

Vraag nr. 5-2896 d.d. 27 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van een onderzoek rond de rol en functie van notarissen, kreeg ik graag antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel notarissen genieten vandaag een pensioen, als zelfstandige of op een andere wijze verworven?

2) Hoeveel notarissen ontvingen een pensioen in de periode 2006-2010?

3) Hoeveel bedraagt het globale en gemiddelde maandpensioen dat uitgekeerd werd aan gepensioneerde notarissen in dezelfde periode?

4) Hoeveel bedraagt het globale en gemiddelde jaarpensioen dat uitgekeerd werd aan gepensioneerde notarissen in dezelfde periode?

5) Hoeveel pensioenbijdragen werden er betaald door de notarissen in dezelfde periode?

6) Heeft de geachte minister zicht op de tweede en derde pensioenpijler van de notarissen? Graag bijkomende informatie hierover. Hoeveel bedraagt deze respectievelijk vandaag en in de periode 2006-2010?

7) Hoe evalueert en duidt zij de ontwikkelingen van hoger gevraagde cijfers en gegevens? Beschikt zij hieromtrent over onderzoeksgegevens? Kan hij deze ter beschikking stellen?