Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2586

van Louis Ide (Onafhankelijke) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Controles op babyvoeding - Resultaten - Regionale opslitsing

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Keuringsdienst van waren
klaargemaakt gerecht
voedselveiligheid
kindervoeding
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

12/1/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009)
3/2/2009Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2184

Vraag nr. 4-2586 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Jaarverslag 2007 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) lezen we op bladzijde 150 : "Zuigelingen en heel jonge kinderen vormen een bijzonder gevoelige groep. Daarom controleert het FAVV de zuigflessen die in de melkkeukens in ziekenhuizen worden bereid en de babymaaltijden in kinderdagverblijven.". Uiteraard juich ik dit toe. Ik zou deze controles graag eens van naderbij bekijken en daarom had ik van de geachte minister graag een antwoord gekregen op volgende vragen :

1. Hoeveel zuigflessen werden er in 2005, 2006 en 2007 gecontroleerd door het FAVV ?

2. Kan zij de cijfers uit vraag 1 regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ, Brussel) ?

3. Kan zij de resultaten van deze controles geven (totaal ťn regionaal) ?

4. Hoeveel babymaaltijden werden er in 2005, 2006 en 2007 gecontroleerd door het FAVV ?

5. Kan zij de cijfers uit vraag 4 regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ, Brussel) ?

6. Kan zij de resultaten van deze controles geven (totaal ťn regionaal) ?

Antwoord ontvangen op 3 februari 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden :

1. Aantal zuigflessen gecontroleerd door het Federaal Agentschap voor de Veiligeid van de Voedselketen in 2007

Parameter

Aantal stalen

Salmonella

119

Listeria monocytogenes

119

Staphylococcus coagulase +

119

Bacillus cereus

119

Enterobacteriaceae

95

Totaal kiemgetal

44

Het FAVV is in de loop van 2006 overgestapt op een volledig nieuwe, geïntegreerde databank voor het beheer van alle controleactiviteiten met voor de inspecties een systeem van checklists met wegingen. Deze databank was maar volledig operationeel vanaf maart 2006 en dus is het bijgevolg niet mogelijk om de gegevens die opgevraagd zijn voor 2007 op een gelijkaardige gedetailleerde manier weer te geven voor de voorgaande jaren. Wel kan er verwezen worden naar de resultaten in de respectievelijke activiteitenverslagen 2005 en 2006 die op www.favv.be beschikbaar zijn.

2. en 3. Opsplitsen van de resultaten voor zuigflessen per gewest% stalen

% conform

Vlaanderen

Salmonella

50,4

100


Listeria monocytogenes

50,4

100


Staphylococcus coagulase +

50,4

100


Bacillus cereus

50,4

100


Enterobacteriaceae

53,8

96,1


Totaal kiemgetal

56,8

96% stalen

% conform

Wallonie

Salmonella

36,1

100


Listeria monocytogenes

36,1

100


Staphylococcus coagulase +

36,1

100


Bacillus cereus

36,1

100


Enterobacteriaceae

38

97,2


Totaal kiemgetal

43,2

84,2% stalen

% conform

Brussel

Salmonella

13,5

100


Listeria monocytogenes

13,5

100


Staphylococcus coagulase +

13,5

100


Bacillus cereus

13,5

100


Enterobacteriaceae

8,2

100


Totaal kiemgetal

0

0

4. Aantal babymaaltijden gecontroleerd door het FAVV in 2007

Parameter

Aantal stalen

Salmonella

92

Listeria monocytogenes

149

Staphylococcus coagulase +

119

Bacillus cereus

119

Clostridium perfringens

43

Escherichia coli

26

5. en 6. Opsplitsing van de resultaten voor babymaaltijden per gewest% stalen

% conform

Vlaanderen

Salmonella

58,7

100


Listeria monocytogenes

54

100


Staphylococcus coagulase +

55,5

100


Bacillus cereus

55,5

94


Clostridium perfringens

50

100


Escherichia coli

53,8

100% stalen

% conform

Wallonie

Salmonella

15,2

100


Listeria monocytogenes

22,7

100


Staphylococcus coagulase +

20,2

100


Bacillus cereus

20,2

100


Clostridium perfringens

33,3

100


Escherichia coli

34,6

100% stalen

% conform

Brussel

Salmonella

26,1

100


Listeria monocytogenes

23,3

100


Staphylococcus coagulase +

24,3

100


Bacillus cereus

24,3

100


Clostridium perfringens

16,7

100


Escherichia coli

11,6

100