Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-329

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 5 november 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Zelfstandigen - Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen - Dagvaardingen in faillissement - Aantallen - Organisatie van een rondvraag bij de sociale verzekeringsfondsen

zelfstandig beroep
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
faillissement
officiŽle statistiek
ziekteverzekering

Chronologie

5/11/2010Verzending vraag
30/3/2011Antwoord

Vraag nr. 5-329 d.d. 5 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 5-106, gaf de geachte minister aan dat een rondvraag bij de sociale verzekeringsfondsen kan gebeuren, teneinde precieze cijfers te kunnen geven. Ik ben van oordeel dat dergelijke rondvraag de gewenste informatie kan opleveren en vraag haar vriendelijk het nodige te willen doen.

Antwoord ontvangen op 30 maart 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat uit de rondvraag die werd georganiseerd bij de elf vrije sociale verzekeringsfondsen blijkt dat de procedure van dagvaarding in faillissement in de periode 2007 tot heden slechts sporadisch door een drietal fondsen werd opgestart. In totaal gaat het immers om niet meer dan een dertigtal van dergelijke procedures die de afgelopen jaren werden gelanceerd door deze drie fondsen samen, waarvan ongeveer de helft ook effectief resulteerde in een faillietverklaring van de zelfstandige in kwestie.

Verdere opsplitsing (per jaar, per rechtbank van Koophandel, aard van de schuld, gemiddelde achterstal, …) kan echter niet worden bezorgd doordat niet alle drie de fondsen technisch in de mogelijkheid waren om de door het geachte lid gevraagde gedetailleerde inlichtingen te geven.