Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6286

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 10 december 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Federale wetenschappelijke instellingen - Hervorming van de structuren - Studie - Aanbevelingen

administratieve hervorming
federale wetenschappelijke en culturele instellingen

Chronologie

10/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/1/2010)
11/1/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6286 d.d. 10 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De geachte minister heeft bij het bureau Eubeliusen een studie besteld die moet leiden tot een hervorming van de structuren van de federale wetenschappelijke instellingen.

1. Kan zij toelichten wat de resultaten zijn van deze studie?

2. Welke maatregelen worden vooropgesteld om tot een vereenvoudiging van de beheersorganen en een duidelijkere uittekening en versterking van de bevoegdheden te komen ?

3. Welke mogelijkheden ziet de studie voor het opstellen van doelstellingscontracten om tot een responsabilisering van het management en van de beheersorganen te komen?

4. Welke versterking van de controlemechanismen wordt voorgesteld?

Antwoord ontvangen op 11 januari 2010 :

1. De bij het bureau Eubelius bestelde studie is in hoofdzaak een verkennende studie. Het Directiecomité van het Federaal Wetenschapsbeleid is daarbij nauw betrokken en naar aanleiding hiervan werd er een specifiek seminarie georganiseerd.

Het komt erop aan verschillende formules te bekijken om het organieke statuut van de federale wetenschappelijke instellingen (FWI's) te wijzigen met als doel een soepelere organisatie en een grotere beheersautonomie voor de FWI’s en de responsabilisering van de FWI’s.

2. en 3. Aangezien het werk niet af is, zal ik u! later op de hoogte houden.

4. De controleopdracht van de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapbeleid zal worden gemoderniseerd.