Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-415

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 27 februari 2008

aan de minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw

Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren

ministerie
rechtsbijstand
advocaat
juridisch adviseur
dienstverleningscontract
overheidsopdrachten

Chronologie

27/2/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008)
19/3/2008Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-409
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-410
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-411
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-412
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-413
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-414
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-416
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-417
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-418
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-422

Vraag nr. 4-415 d.d. 27 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

1. Werd er voor de materies die tot de bevoegdheid van de geachte minister behoren sinds het begin van deze legislatuur een beroep gedaan op advocaten(kantoren) om juridische bijstand te verlenen bij de voorbereiding van wetgeving?

2. Zo ja:

a) Over welke wetgeving gaat het?

b) Wanneer ging(en) deze opdracht(en) in en wanneer liep(en)/lopen zij af?

c) Welke bijstand werd er tot op heden verleend?

d) Welke advocaten(kantoren) betreft het?

e) Wat waren de criteria om deze advocaten(kantoren) te selecteren?

f) Welke procedure werd daartoe gevolgd?

g) Wat was de totale (geschatte) kostprijs voor deze opdracht(en)?

h) Waar zijn deze uitgaven in de begroting terug te vinden?

i) Waarom kon er voor de voorbereiding van deze wetgeving geen beroep op de administratie worden gedaan?