Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6787

van Caroline Persoons (MR) d.d. 4 februari 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Stocletpaleis - UNESCO - Werelderfgoed van de mensheid - Erkenning - Gevolgen - Wetenschappelijk onderzoek - Internationale verplichtingen van de Belgische Staat - Maatregelen

architecturaal erfgoed
Unesco
bescherming van het erfgoed

Chronologie

4/2/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010)
3/3/2010Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1404

Vraag nr. 4-6787 d.d. 4 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

De erkenning op 27 juni 2009 van het Stocletpaleis, gelegen in Sint-Pieters-Woluwe, door het Werelderfgoedcomité van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Communicatie (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) als een site die behoort tot het werelderfgoed van de mensheid is een aanzienlijke aanwinst voor het kunstpatrimonium van het Brussels Gewest.

Artikel 4 van de UNESCO-Overeenkomst inzake de bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld van 16 november 1972 legt de verdragstaten een reeks verplichtingen op om het betrokken monument op afdoende wijze te beschermen.

Artikel 5 beveelt de landen die de UNESCO-Overeenkomst ondertekend hebben aan om in de mate van het mogelijke inspanningen te doen om studies en wetenschappelijk en technisch onderzoek te organiseren. Er wordt hun ook gevraagd hun methoden te perfectioneren teneinde de gevaren die hun cultureel en natuurlijk erfgoed bedreigen het hoofd te kunnen bieden.

Kan de minister mij bijgevolg meedelen welke maatregelen ze als minister bevoegd voor het Wetenschapsbeleid kan nemen om de Belgische Staat zijn internationale verplichtingen te doen nakomen, meer bepaald op het domein van het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het Stocletpaleis?

Antwoord ontvangen op 3 maart 2010 :

Zoals het geachte lid, verheug ik me over de inschrijving van het Stocletpaleis op de lijst van goederen die van de Unesco het label “Cultureel en natuurlijk werelderfgoed” hebben gekregen.

Ik wens nochtans te benadrukken dat, als onroerend goed, het Stocletpaleis onder de bevoegdheid valt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met het beheer van de geklasseerde gebouwen op zijn grondgebied, terwijl de Franse Gemeenschap bevoegd is voor zijn bescherming op het vlak van het roerend goed.

Nochtans komt Federaal Wetenschapsbeleid ook tussen op twee niveaus: