Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-437

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 26 november 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen

publieke dienst
overheidsuitgave
reclame
communicatiebeleid
pers

Chronologie

26/11/2010Verzending vraag
23/3/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-438
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-440
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-441
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-442
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-443
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-444
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-445
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-446
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-447
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-448
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-449
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-450

Vraag nr. 5-437 d.d. 26 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs raakte bekend dat de diverse overheden in dit land via de plaatsing van advertenties een beleid voeren dat gericht is op de ondersteuning van de gedrukte media.

Om zicht te krijgen op de advertentieuitgaven van uw diensten, had ik graag een overzicht gekregen per departement waarvoor u verantwoordelijk bent van de bedragen die werden besteed aan advertentieuitgaven, voor respectievelijk 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010, in:

1) Nederlandstalige dagbladen;

2) Nederlandstalige gedrukte media, anders dan dagbladen;

3) Franstalige dagbladen;

4) Franstalige gedrukte media, anders dan dagbladen.

Kan daarbij telkens worden uitgesplitst welke bedragen betaald werden aan boodschappen van algemeen nut enerzijds en personeelsadvertenties anderzijds.

Antwoord ontvangen op 23 maart 2011 :

FOD (Federale Overheidsdienst) Economie, KMO, Middenstand en Energie

Ik verwijs naar het antwoord dat gegeven werd door mijn collega de minister Van Quickenborne op zijn vraag nr  5-442

BIRB

Het BIRB (Belgisch Interventie en Restitutie Bureau) heeft in de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 geen enkele betalende advertentie geplaatst, noch in de Nederlandstalige dagbladen, noch in Nederlandstalige gedrukte media andere dan dagbladen, noch in Franstalige dagbladen, noch in Franstalige gedrukte media andere dan dagbladen

CODA (Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie)

Uitgaven:

In 2007: 4 613,67 euro (btw inbegrepen) voor Vacature

In 2008: 25 535,04 euro (btw inbegrepen) voor Vacature, Reference, JobAt (Brabant) en Metro

In 2009: 181,50 euro (btw inbegrepen) voor JobAt Pack Select

FAVV

Het bedrag dat het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) aan advertenties via gedrukte media besteedt varieert erg van jaar tot jaar, omdat het FAVV voor zijn informatiecampagnes ook gebruik maakt van radio- en TV-spots en het internet Al deze media worden daarom niet noodzakelijk elk jaar tegelijk aangewend

Ook was het niet altijd mogelijk een opsplitsing per taalgroep te maken aangezien sommige distributiekanalen een prijs voor het totaalpakket opgeven


Dagbladpers

Andere gedrukte media

Totaal

 

Nl

Fr

NL+FR

Nl

Fr

NL+FR

 

2006

0

0

0

106 500

96 000

0

202 500

2007

0

0

0

0

0

165 152

165 152

2008

0

0

0

298 4 94

290 801

56 418

645 713

2009

4 476

0

0

15 559

1 815

10 648

32 498

2010

0

0

28 307

2 945

7 684

66 970

105 906

Alle bedragen waren bestemd voor boodschappen van algemeen nut.

POD (Programmatorische Overheidsdienst) Wetenschapsbeleid

Het Federaal Wetenschapsbeleid (FWB) nam geen speciale initiatieven wat betreft publiciteit tijdens de periode 2006-2010, buiten de COMMnetKern dat de federale communicatie stimuleert en coördineert.

In mei 2004 verscheen effectief voor het eerst het magazine “Science Connection”.Dit gratis magazine past helemaal in de communicatiestrategie van het FWB omdat het uithangbord is van alle wetenschappelijke activiteiten die worden verricht en/of ondersteund door de verschillenden geledingen van het FWB, waaronder de Federale Wetenschappelijke Instellingen. Het FWB wil alzo ook bijdragen tot de valorisatie van de wetenschap en de wetenschappelijke loopbanen in het algemeen.