Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2651

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 29 juni 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Zelfstandigen - Hinder door werken op het openbaar domein - Inkomenscompensatievergoedingen - Uitgekeerde bedragen - Hoog bedrag voor de provincie Henegouwen

provincie Henegouwen
zelfstandig beroep
vergoeding
financieel verlies
openbare werken
zelfstandig winkelbedrijf
detailhandel

Chronologie

29/6/2011Verzending vraag
28/11/2011Antwoord

Vraag nr. 5-2651 d.d. 29 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds 2007 kunnen zelfstandigen die hinder ondervinden ingevolge werken op het openbaar domein een beroep doen op een inkomenscompensatievergoeding. In het antwoord op de schriftelijke vraag nr. 132 (Kamer van volksvertegenwoordigers, Vragen en Antwoorden, QRVA 53 032, blz. 39) , worden enige cijfers gegeven over het aantal aanvragen en verstrekte vergoedingen.

Hieruit blijkt onder meer dat er in bepaalde provincies meer gebruik wordt gemaakt van deze regeling dan in andere. Zeer opvallend is echter de vaststelling dat bij de uitkering van vergoedingen in de provincie Henegouwen het gemiddelde bedrag 5 806 euro bedraagt, terwijl dit voor alle provincies samen gemiddeld slechts 1 811 euro bedraagt. Anders gesteld, deze provincie is goed voor slechts 9% van de aanvragen, maar voor 33% van de verstrekte vergoedingen. Dat is merkwaardig omdat de verstrekte dagvergoeding in principe over heel het land dezelfde is.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de geachte minister mij meedelen hoeveel aanvragen er op jaarbasis werden ingediend en hoeveel vergoedingen daarvoor werden uitbetaald? Graag kreeg ik daarbij een opsplitsing per provincie.

2) Hoe verklaart zij dat in de provincie Henegouwen, en in mindere mate in de provincie Namen, het uitgekeerde bedrag stukken hoger ligt dan in de andere provincies? Worden er desgevallend maatregelen genomen om dit verschil weg te werken?

Antwoord ontvangen op 28 november 2011 :

1)

Aantal dossiers:

Brussel : 118

Antwerpen : 252

Vlaams Brabant : 124

West-Vlaanderen : 1 012

Oost-Vlaanderen : 341

Limburg : 202

Henegouwen : 217

Luik : 114

Luxemburg : 17

Namen : 37

Waals Brabant : 7

De bovenstaande cijfers worden gegeven vanaf 1 januari 2007: de wet is immers in werking getreden op 1 juli 2006 met uitzondering van de artikels betreffende de indiening van de aanvragen tot vergoeding bij het Fonds. Dat luik is 6 maanden later in werking getreden, namelijk op 1 januari 2007. Het is dus pas vanaf die datum dat de zelfstandigen hun aanvraag voor een vergoeding hebben kunnen indienen bij het Fonds. 

Bedrag vergoedingen :

Brussel : 181 254,81 euro

Antwerpen : 234 747,09 euro

Vlaams-Brabant : 220 600,37 euro

West-Vlaanderen : 1 450 480,59 euro

Oost-Vlaanderen : 438 990,32 euro

Limburg : 380 193,02 euro

Henegouwen : 1 259 941,99 euro

Luik : 122 457,52 euro

Luxemburg : 16 799,23 euro

Namen : 105 658,29 euro

Waals-Brabant : 9 725,87 euro 

2)

Automatische vergoeding wanneer de sluitingsvoorwaarden zijn voldaan, zonder controle van de federale overheid over de geschiktheid van de werken uitgevoerd door de gemeentes.