Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4489

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Vastgoedmakelaars - Dienstverlenende intellectuele beroepen - Tuchtrechtelijke beslissingen

makelaar
beroepsdeontologie
tuchtprocedure
zelfstandig beroep
officiŽle statistiek
geografische spreiding
verplichte verzekering
stedenbouwkundig beroep
landmeter
boekhouder

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
2/2/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1685

Vraag nr. 5-4489 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Deze vraag sluit aan bij de schriftelijke vraag nr. 66 van collega Van der Auwera in de Kamer (Bulletin van Vragen en Antwoorden, nr. 53-019, blz.69).

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Hoe komt het dat er in 2010 aan Nederlandstalige zijde controles werden uitgevoerd omtrent het gebrek aan verzekering bij vastgoedmakelaars en niet langs Franstalige zijde?

2. Hoeveel controles werden er in de periode van 2005 tot 2010 op jaarbasis georganiseerd voor wat de vastgoedmakelaars betreft en voor wat de andere dienstverlenende intellectuele beroepen betreft? Graag kreeg ik telkens een opsplitsing per gewest.

3. Kan voor wat de vastgoedmakelaars betreft voor de periode van 2005 tot 2010 op jaarbasis en per gewest inzake tuchtdossiers worden meegedeeld hoeveel vrijspraken, waarschuwingen, blamen, schorsingen en schrappingen er waren?

4. Graag kreeg ik dezelfde informatie voor de andere dienstverlenende intellectuele beroepen.

Antwoord ontvangen op 2 februari 2012 :

1. De controle op de verzekeringsplicht inzake burgerlijke beroepsaansprakelijkheid werd gespreid over twee jaren. Het is zuiver toevallig dat eerst aan de Nederlandstalige zijde controles werden uitgevoerd. In 2011 zijn de controles uitgevoerd aan Franstalige zijde. De resultaten van de uitgesproken sancties omvatten diegene betreffende het gebrek aan verzekering.

2. Deze actie gespreid over de jaren 2010-2011 is de eerste veralgemeende actie die uitgevoerd wordt. De verplichting met betrekking tot de verzekering wordt nochtans al gedurende verschillende jaren gecontroleerd voor elk tuchtdossier.

Landmeters-experten

Het koninklijk besluit van 25 april 2007 betreffende de verplichte verzekering voorzien door het koninklijk besluit van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van landmeter-expert trad in werking op 1 september 2007. Deze controle gebeurt op basis van artikel 6, §1, eerste lid van het bovengenoemde koninklijk besluit dat bepaalt dat de verzekeringsondernemingen gehouden zijn ten laatste op 31 maart van elk jaar aan de Federale Raad een elektronische lijst ter beschikking te stellen van de landmeters-experten die bij hun een verzekeringscontract gesloten hebben. De verplichting met betrekking tot de verzekering wordt gecontroleerd voor elk tuchtdossier.

Boekhouders-fiscalisten

Het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) controleert op permanente wijze of er voldaan is aan de verplichting de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren door een verzekeringsovereenkomst.

Psychologen

Bij het beroep van psycholoog is enkel de titelbescherming onderworpen, maar niet de uitoefening van het beroep. Het controleren van de verzekeringsplicht behoort bijgevolg niet tot de bevoegdheid van de Psychologencommissie.

Architecten

De cijfergegevens zijn momenteel niet beschikbaar. Het antwoord wordt haar bezorgd na ontvangst van deze gegevens.

3. – 4.

Vastgoedmakelaars

Er kunnen enkel cijfers gegeven worden per taalrol. Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) bestaat uit twee Uitvoerende Kamers die respectievelijk het Frans en Nederlands als voertaal hebben. Hun bevoegdheid wordt bepaald door de plaats waar de aanvrager zijn beroep voor het eerst zal uitoefenen of nadien door de plaats waar hij zijn hoofdvestiging heeft. Indien deze plaats gelegen is in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, hangt de bevoegdheid af van de taal die gebruikt werd in de aanvraag tot inschrijving op het tableau of van de taal die werd gekozen door de verweerder.

Nederlandstalige Kamer

 

vrijspraak

waarschuwingen.

blaam

schorsing

schrapping

2005

16

6

8

5

21

2006

39

5

5

13

21

2007

33

10

3

8

17

2008

16

20

24

13

47

2009

44

16

16

18

37

2010

126

35

391

9

246

2011

68

14

49

27

56

Franstalige Kamer

 

vrijspraak

waarschuwingen.

blaam

schorsing

schrapping

2005

7

8

3

6

0

2006

8

4

1

7

1

2007

15

11

9

15

20

2008

7

9

11

16

15

2009

8

13

18

18

22

2010

5

7

16

34

15

2011

9

14

17

93

97

Landmeters-experten

Er kunnen enkel cijfers gegeven worden per taalrol. De Federale Raad is onderverdeeld in een Nederlandstalige Kamer en een Franstalige Kamer. Hun bevoegdheid is bepaald door de plaats waar de aanvrager zijn beroep voor het eerst zal uitoefenen of later door de plaats waar zijn hoofdvestiging zich bevindt. Indien deze plaats gelegen is in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, hangt de bevoegdheid af van de taal die gebruikt werd door betrokkene bij zijn aanvraag tot inschrijving op het tableau.

Nederlandstalige Kamer

 

vrijspraak

waarschuwingen.

blaam

schorsing

schrapping*

2005

0

0

0

0

0

2006

3

0

0

0

0

2007

4

0

0

0

2

2008

4

3

0

0

43

2009

67

70

76

1

37

2010

18

5

6

38

0

* met inbegrip van de administratieve schrappingen naar aanleiding van het niet betalen van de jaarlijkse bijdrage

Franstalige Kamer

 

vrijspraak

waarschuwingen.

blaam

schorsing

schrapping*

2005

0

0

0

0

0

2006

1

1

0

0

1

2007

2

0

0

0

9

2008

4

0

0

0

12

2009

1

3

0

0

30

2010

3

66

56

0

0

* met inbegrip van de administratieve schrappingen naar aanleiding van het niet betalen van de jaarlijkse bijdrage

Boekhouders-fiscalisten

Er kunnen enkel cijfers gegeven worden per taalrol. Het BIBF bestaat uit twee Uitvoerende Kamers die respectievelijk het Frans en Nederlands als voertaal hebben. Hun bevoegdheid wordt bepaald door de plaats waar de aanvrager zijn beroep voor het eerst zal uitoefenen of nadien door de plaats waar hij zijn hoofdvestiging heeft. Indien deze plaats gelegen is in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, hangt de bevoegdheid af van de taal die gebruikt werd in de aanvraag tot inschrijving op het tableau of van de taal die werd gekozen door de verweerder.

Nederlandstalige Kamer

 

vrijspraak

waarschuwingen.

blaam

schorsing

schrapping

2005

4

4

5

27

29

2006

2

1

3

12

14

2007

2

0

2

0

2

2008

2

6

6

13

25

2009

11

7

7

14

37

2010

19

25

10

28

50

Franstalige Kamer 

 

vrijspraak

waarschuwingen.

blaam

schorsing

schrapping

2005

0

3

5

22

3

2006

0

1

2

17

4

2007

0

5

1

21

20

2008

12

4

0

12

26

2009

13

6

1

7

35

2010

12

26

14

35

26

Psychologen

Aangezien enkel de titel beschermd is, en bij gebrek aan een deontologische code, kunnen de psychologen niet tuchtrechtelijk gestraft worden.

Architecten

De cijfergegevens zijn momenteel niet beschikbaar. Het antwoord wordt haar bezorgd na ontvangst van deze gegevens.