Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-365

van Frank Boogaerts (N-VA) d.d. 17 november 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Controles - Criteria - Ontbrekende controles door personeelstekort

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Keuringsdienst van waren
gezondheidsinspectie

Chronologie

17/11/2010Verzending vraag
24/12/2010Antwoord

Vraag nr. 5-365 d.d. 17 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Jaarlijks publiceert de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu een jaarverslag. In het verslag 2009 vind ik echter geen cijfers over de controles die gedaan worden in de zaken of instellingen die met voedsel in aanraking komen zoals winkels voor voedingswaren, supermarkten, openbare markten, horecabedrijven, kantines van bedrijven, scholen of ziekenhuizen.

In januari 2010 heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) in Lier een dergelijk onderzoek gedaan, met zeer positieve resultaten. Het is inderdaad belangrijk, en dat moet ons aller bekommernis zijn, dat op het vlak van de voedselveiligheid alleen de strengste kwaliteitseisen aanvaardbaar zijn en moeten worden toegepast.

Wanneer ik in sommige straten of wijken van steden of gemeenten rondwandel, stel ik echter vast dat het certificaat dat na een positieve controle wordt toegekend in verschillende van die zaken ontbreekt. Afgaande op de staat waarin sommige van die zaken verkeren, twijfel ik er soms aan of ze wel degelijk aan de kwaliteitseisen voldoen.

Ik vraag mij daarbij dan ook af of het FAVV daar effectief gecontroleerd heeft en welke de resultaten daarvan waren. Wij hebben van de FAVV, op onze vraag, enkele bijkomende gegevens gekregen. Een aantal zaken blijven echter nog bijzonder vaag.

Graag kreeg ik dus een antwoord op de volgende vragen:

1) Op basis van welke criteria worden steden geselecteerd?

Het antwoord van de FAVV hierop bleef beperkt tot “ een stad / gemeente groot genoeg om een impact te hebben en ook niet te groot zodat de Provinciale Controle Eenheid met het beschikbare personeel de stad of gemeente op een week kan afwerken ”. Is het enige criterium voor controle dan de grootte van de stad? Wordt er geen rekening gehouden met andere kenmerken zoals bijvoorbeeld een aantrekkelijke toeristische ligging of het aantal inwoners?

2) Klopt het dan ook dat grote steden geen controles krijgen als gevolg van de grootte van de personeelsformatie van de Provinciale Controle-eenheid? Bestaat bijgevolg de kans dat inbreuken niet worden vastgesteld wegens een eventueel personeelstekort?

Antwoord ontvangen op 24 december 2010 :

1.

Om verwarring te vermijden dient er opgemerkt te worden dat de controles uitgevoerd door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) uit verschillende types controles bestaat.

Het merendeel van de controles wordt uitgevoerd overeenkomstig het jaarlijks opgestelde controleplan.

Deze controles worden gelijkmatig verdeeld over het ganse jaar en over de verschillende provincies, dit laatste op basis van het aantal bij het FAVV gekende operatoren. In dit kader worden operatoren in alle steden en gemeenten, dus ook die van de grote en de toeristische steden gecontroleerd.

Deze controles zijn goed voor minimum 95 % van het totaal aantal uitgevoerde controles.

De aangekondigde controleacties in één bepaalde stad, bijvoorbeeld Lier, is een ander soort controle. Het voornaamste doel van deze controles is de operatoren die dicht bij de consument staan beter te sensibiliseren over hun verplichtingen. Daarom gaan deze aangekondigde controleacties gepaard met een voorafgaande infosessie, die door het Voedselagentschap wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze controles beperkt zijn tot 5% van het totaal aantal uitgevoerde controles in de sector Distributie (horeca, voedingswinkels kleinhandel in voeding, grootkeukens, bakkerijen, slagers, ambulante handel en groothandels), want de Europese regelgeving voorziet dat in principe controles niet moeten worden aangekondigd.

In de volgende gemeenten/steden werden reeds aangekondigde controleacties uitgevoerd : Geraardsbergen, Waver, Sint-Joost-ten-Node, Ath, Bilzen, Andenne, Diest, Bastogne, Middelkerke, Luik, Dendermonde, Molenbeek… Dit illustreert dat bij de keuze van deze steden/gemeenten de grootte van de stad niet het enig criterium is.

2.

Het aantal controles dat wordt uitgevoerd in het kader van het jaarlijks controleplan is gelijkmatig verdeeld over de verschillende provincies, op basis van het aantal aanwezige operatoren. Het personeelsbestand van het FAVV per provincie is eveneens afgestemd op het aantal uit te voeren controles. Beweren dat grote steden geen controles zouden krijgen en er geen inbreuken worden vastgesteld, is dus onjuist.

Het personeel waarover het FAVV beschikt steunt op het businessplan van de gedelegeerd bestuurder en kan aan de noden voldoen.