Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2025

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 18 november 2008

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Kredietcrisis - Internationale handel - Financiering - Risico's voor BelgiŽ

geldmarkt
ontlening
krediet
internationale handel
rente
financiŽle instelling
Internationaal Muntfonds
Wereldhandelsorganisatie
Nationale Delcrederedienst
economische recessie
monetaire crisis

Chronologie

18/11/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008)
16/12/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2026

Vraag nr. 4-2025 d.d. 18 november 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De financiŽle crisis dreigt ook gevolgen te hebben voor de financiering van internationale handelstransacties. De kostprijs om goederen in- of uit te voeren neemt alvast toe.

Ik verneem van diverse ondernemers dat bepaalde transacties niet kunnen doorgaan omdat de banken van de kopers en de verkopers, dikwijls in verschillende continenten, elkaar niet voldoende vertrouwen.

Internationale handelstransacties worden veelal gefinancierd met traditionele bancaire instrumenten, zoals de Letter of Credit. De bank schiet de verkoper het bedrag voor in afwachting van de levering van de goederen aan de koper. Doorgaans verlopen de geldstromen via de banken van beide partijen. De banken blijken echter geen vertrouwen meer te hebben in elkaar, waardoor toegezegde letters of credit worden toegetrokken en nieuwe letters of credit enkel mogelijk zijn mits het betalen van een meerprijs, wat uiteraard het aantal internationale transacties zal doen afnemen en de kostprijs voor de eindgebruiker zal opdrijven.

De rentevoeten die worden aangerekend op dergelijke handelskredieten zijn de voorbije maanden steil de hoogte ingegaan, waardoor de kostprijs van de internationale handel toeneemt. De Wereldhandelsorganisatie (World Trade Organization, WTO) is zich van het probleem bewust. Op 12 november 2008, is er een vergadering met het International Monetary Fund (IMF), de Wereldbank en verschillende grote commerciŽle banken om het probleem te bespreken.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

Kan de u aangeven of u eveneens deze signalen heeft opgevangen en kan u aangeven welke oplossingen u opportuun acht ? Kan de u aangeven in hoeverre de Delcrederedienst hier soelaas kan bieden ?

Kan u aangeven of het overleg met het IMF, de Wereldbank en de grote banken onder de mantel van het WTO iets heeft opgeleverd ?

Heeft u reeds hieromtrent met de grootste banken die actief zijn in de financiering van de internationale handel samengezeten en zo ja, wat waren de oplossingen ? Zo neen, bent u bereid samen te zitten met de banken en kan dit gedetailleerd toegelicht worden ?

Zoals u weet is BelgiŽ een doorvoerland en zijn we een logistieke cluster wat betreft transport en opslag, waardoor elke meerkost van de internationale handelstransacties hier jobs kan kosten. Kan u in dit licht aangeven welke stappen werden gezet zullen gezet worden om te voorkomen dat de kostprijs voor onze bedrijven van de financiering van de internationale handel niet verder toeneemt ?

Beschikt u over indicaties dat dit onze havens en de werkgelegenheid aldaar zal treffen ? Zo ja, heeft u hieromtrent reeds met de havens en de transportsector overleg gehad ? Wat waren de resultaten ?

Antwoord ontvangen op 16 december 2008 :

Ik deel u mede dat de gestelde vraag niet onder mijn bevoegdheden valt maar wel onder die van mijn collega de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen aan wie de vraag eveneens werd gesteld.