Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6398

van Fabienne Winckel (PS) d.d. 31 mei 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Fraude met de kilometerstand van voertuigen - vzw Car-Pass -Automobielsector - Het niet meedelen van gegevens - Sancties

automobiel
bescherming van de consument
meetapparaat
technische keuring
tweedehandsgoederen

Chronologie

31/5/2012Verzending vraag
6/6/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6398 d.d. 31 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

De wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen heeft de basis gelegd voor de bestrijding van bedrog op dit gebied. Vanaf 1 september 2006 moet elke vakman die aan een voertuig werkt, de kilometerstand meedelen..

Wanneer een voertuig wordt aangeboden bij een vakman of bij een keuringsstation, moet de vastgestelde kilometerstand dan ook worden meegedeeld aan de vzw Car-Pass. Die gegevens worden dan samen met het chassisnummer opgeslagen in de databank die de historiek van de opeenvolgende kilometerstanden van elk voertuig vastlegt.

Volgens Federauto zouden sommige van de 15.000 vakmensen deze gegevens nog niet meedelen, hoewel ze daartoe wettelijk verplicht zijn.

1) Bevestigt u die informatie?

2) Zo ja, over welke middelen beschikt u om de weerspannigen op te sporen?

3) Welke sancties kunnen die vakmensen oplopen wanneer ze meermaals worden betrapt?

Antwoord ontvangen op 6 juni 2012 :

Ik breng u ervan op de hoogte dat het onderwerp, waarover u mij een vraag stelt, valt onder de bevoegdheden van de Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, de heer Melchior Wathelet.