S. 7-267 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de arrestatie van de Wit-Russische oppositiejournalist Roman Protasevitsj en de toestand van de democratie in Wit-Rusland
Gaëtan Van Goidsenhoven    Sabine Laruelle    Philippe Dodrimont    Véronique Durenne    Steven Coenegrachts    Tom Ongena    Jean-Frédéric Eerdekens    Latifa Gahouchi    Annick Lambrecht    Bert Anciaux   

persvrijheid
politieke oppositie
motie van het Parlement
Belarus
rechten van de mens
vrijheid van meningsuiting
beroep in de communicatiesector

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-267/1 7-267/1 (PDF) Voorstel van resolutie 16/6/2021
7-267/2 7-267/2 (PDF) Amendementen 12/7/2021
7-267/3 7-267/3 (PDF) Verslag namens de commissie 12/7/2021
7-267/4 7-267/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 12/7/2021
7-267/5 7-267/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 16/7/2021
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/6/2021   Indiening Doc. 7-267/1 7-267/1 (PDF)
18/6/2021   Inoverwegingneming
18/6/2021   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
16/7/2021   Inschrijving op agenda
16/7/2021   Algemene bespreking
16/7/2021   Stemming over het geheel: aangenomen (+37/-0/o10) Doc. 7-267/5 7-267/5 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
18/6/2021   Verzending naar commissie
12/7/2021   Inschrijving op agenda
12/7/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Karin Brouwers
12/7/2021   Inleidende uiteenzetting
12/7/2021   Bespreking Doc. 7-267/2 7-267/2 (PDF)
12/7/2021   Stemming over het geheel: geamendeerd (+13/-0/o1) Doc. 7-267/4 7-267/4 (PDF)
12/7/2021   Aanneming na amendering
12/7/2021   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
in plenaire vergadering.
16/7/2021   Mededeling aan bestemmeling(en)
Aan de eerste minister, de vice-eerstemin. en min. van Buit. Zaken, aan de voorz. van de Kamer, aan de min.-pres. van de Gemeenschappen en de Gewesten en aan de voorz. van de parlementen van de Gemeensch. en de Gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 16/7/2021
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Geamendeerd 12/7/2021