S. 7-146 Dossierfiche K. 55-83

Periodiek verslag over de werkzaamheden van de parlementaire overlegcommissie gedurende de buitengewone zitting 2014 en de gewone zittingen 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019
Parlementaire overlegcommissie  

parlementaire overlegcommissie
verslag over de werkzaamheden
wetgevende procedure
evocatie
machtsconflict
bevoegdheid van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-146/1 7-146/1 (PDF) Verslag namens de parlementaire overlegcommissie 12/2/2020
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
12/2/2020   Indiening Doc. 7-146/1 7-146/1 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Ingediend