S. 7-125 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de coördinatie tussen de federale overheid en de Gewesten met het oog op de verbetering van de dienstverlening op het platteland
Gaëtan Van Goidsenhoven    Georges-Louis Bouchez    Philippe Dodrimont    Véronique Durenne    Sabine Laruelle    Alexander Miesen    Jean-Paul Wahl    Rik Daems   

goederen en diensten
economische ontwikkeling
plattelandsgebied
publieke dienst
motie van het Parlement
sociaal welzijn
universele dienst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-125/1 7-125/1 (PDF) Voorstel van resolutie 27/11/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/11/2019   Indiening Doc. 7-125/1 7-125/1 (PDF)
13/12/2019   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
13/12/2019   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Verzonden naar commissie