Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6640

van Franco Seminara (PS) d.d. 29 januari 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Association régionale de santé et d'identification animales (ARSIA) - Kantoor van Bergen - Verhuis naar Ciney - Verantwoording - Personeel - Situatie

gezondheid van dieren
dierlijke productie
traceerbaarheid

Chronologie

29/1/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-6640 d.d. 29 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

De aankondiging dat de vestiging van de Association régionale de santé et d'identification animales (ARSIA) van Bergen naar de site van Ciney zal verhuizen, heeft bij het personeel grote onrust veroorzaakt.

Ter herinnering, ARSIA werd opgericht door de zes verbonden van het zuiden van het land om de coördinatie tussen de verschillende sites te verzekeren en is actief in twee grote sectoren : de identificatie en de gezondheid van de dieren.

De verbonden voor dierenziektenbestrijding werden oorspronkelijk door de minister van Landbouw erkend om bepaalde opdrachten uit te voeren, onder meer de oprichting van een omkadering voor de identificatie en registratie van nutsdieren. Om die opdracht te vervullen, beschikt ARSIA over een instrument dat op het federale niveau ontwikkeld werd door het informaticateam van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Het gaat om het programma Sanitel, dat de sanitaire betrouwbaarheid van de productieketen van dieren moet verzekeren.

Het is dus onnodig te herinneren aan het essentieel belang van de rol van ARSIA, niet alleen voor de landbouwsector in crisisperioden, maar ook voor de kwaliteit van ons voedsel.

ARSIA heeft een maatschappelijke zetel in Ciney en verschillende lokale eenheden met het oog op een grotere efficiëntie in deze activiteitssector. De beslissing van de directie van het kantoor van Bergen om de deuren te sluiten met het oog op een centralisatie in Ciney, doet daarom vragen rijzen.

Mijn collega in het Waals Parlement, mevrouw Joëlle Kapompolé, heeft de Waalse minister van Landbouw, de heer Benoît Lutgen, over dit onderwerp terecht al vragen gesteld. Zij heeft hem laten weten dat de personeelsleden betreuren die beslissing via de pers te hebben vernomen en voortaan elke dag 250 km te moeten afleggen om hun baan te kunnen behouden.

Ik wens u in dat verband op mijn beurt volgende vragen te stellen :

1. De provincie Henegouwen is één van de belangrijkste Waalse provincies voor de veeteelt. Hoe kan de beslissing van de directie tot sluiting van het kantoor van Bergen worden verantwoord? Denkt u dat dit een definitieve beslissing is?

2. Zult u een initiatief nemen om een dergelijke economische en ecologische aardschok in ons gewest te voorkomen? ARSIA heeft toch de ondersteuning van een veestapel van een hoge kwaliteit als doel.

3. Wat zal er gebeuren met de 25 personeelsleden die in Bergen werken?