Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7445

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 7 april 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Zelfstandigen - Geen recht op vaderschapsverlof - Alternatieve oplossingen - Dienstencheques

zelfstandig beroep
vaderschapsverlof

Chronologie

7/4/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7445 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de regeling voor het vaderschapsverlof heeft elke werknemer, ongeacht het arbeidsstelsel waarin hij is tewerkgesteld (voltijds of deeltijds), het recht om tien dagen van het werk afwezig te zijn naar aanleiding van de geboorte van een kind waarvan de afstamming langs zijn zijde vaststaat. Die tien dagen mogen door de werknemer vrij worden gekozen binnen de vier maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling. Hij kan ze in één keer of gespreid opnemen. De eerste drie dagen behoudt de vader zijn loon, dat ten laste is van zijn werkgever. Voor de volgende zeven dagen wordt hem door het ziekenfonds een uitkering toegekend.

Voor de mannelijke zelfstandige liggen de zaken enigszins anders. Een mannelijke werknemer krijgt vaderschapsverlof, maar een mannelijke zelfstandige ontvangt geen enkele hulp of verlofvergoeding. Het is voor een mannelijke zelfstandige die pas vader is geworden vaak heel moeilijk om zijn beroepsleven, eventuele huishoudelijke taken en het prille vaderschap te combineren.

De problematiek van mannen en zorg is allesbehalve vanzelfsprekend. Er zou een alternatief moeten komen voor zelfstandigen die vader worden. Daarom had ik graag geweten of de minister een oplossing ziet voor de zelfstandige vaders die geen vaderschapsverlof kunnen nemen.

Vrouwelijke zelfstandigen en meewerkende echtgenotes die bevallen zijn, kunnen tijdens en na de bevallingsrust gratis dienstencheques aanvragen. Misschien biedt het systeem van de dienstencheques een mogelijkheid voor de toekenning van vaderschapshulp.