S. 7-380 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om er een artikel 24bis in te voegen dat het leren van een andere landstaal verplicht maakt tijdens de periode van het basisonderwijs en het voltijds secundair onderwijs
Gaëtan Van Goidsenhoven    Georges-Louis Bouchez    Gregor Freches    Sabine Laruelle    Jean-Paul Wahl    Philippe Dodrimont    Véronique Durenne   

onderwijs
talenkennis
herziening van de grondwet
taalonderwijs
nationale taal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-380/1 7-380/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 29/9/2022
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/9/2022   Indiening Doc. 7-380/1 7-380/1 (PDF)
11/10/2022   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
11/10/2022   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie