Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3871

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 1 december 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Importvlees - Polen - Boviene spongiforme encefalopathie - Regelgeving - Controle - Europees bureau voor voedsel en veterinaire zaken

vlees
invoer
Keuringsdienst van waren
veterinaire inspectie
vleesindustrie
boviene spongiforme encefalopathie
Voedsel- en Veterinair Bureau
Polen

Chronologie

1/12/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3870
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5026

Vraag nr. 5-3871 d.d. 1 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar een eerdere vraag over mogelijke import van door boviene spongiforme encefalopathie (BSE) besmet vlees uit Nederland (vraag nr. 5-3101) en uw antwoord. Heden heb ik onrustwekkende berichten uit Polen ontvangen. De naleving van de BSE-regelgeving in Polen is nog steeds gebrekkig. Dit constateert een missie van het Europese bureau voor voedsel en veterinaire zaken (FVO) naar aanleiding van een werkbezoek aan het land.

Zo wordt door de Poolse controleurs weinig doorgerechercheerd, zijn databases traag en gebrekkig en is tussen de 16 en 24 procent van de runderen niet te identificeren. Slachterijen zeggen geen runderen te accepteren zonder dierpaspoort en deugdelijke oormerken, maar als de gegevens van de oormerken en de runderpaspoorten niet met elkaar overeenkomen (wat regelmatig gebeurt) wordt toch geslacht.

Ook is het toezicht op runderen die via de noodslachterij worden afgevoerd op zijn minst gebrekkig. Wordt op een boerderij BSE vastgesteld, dan wordt doorgaans maar een zeer beperkte cohort geruimd en wordt de mogelijke herkomst van de BSE-besmetting nauwelijks nagetrokken. De controles op mogelijke kruisbesmetting door gebruik van diermeel is volgens het FVO ook gebrekkig.

In dit kader had ik graag volgende vragen voorgelegd aan de geachte ministers:

1) Hoe reageert zij op de onderzoeksresultaten van het FVO en de onrustwekkende vaststelling dat controle naar BSE gebrekkig is? Welke maatregelen acht zij aangewezen?

2) Is zij bereid extra screening te verrichten op het importvlees uit Polen in het licht van de hierboven geschetste wantoestanden? Zo neen, waarom niet en welke andere controlemaatregelen acht zij dan wel aangewezen? Zo ja, kan dit uitvoerig worden toegelicht?

3) Ditmaal blijkt het aangehaalde probleem rond BSE in Polen structureel te zijn. Is een tijdelijk importverbod vanuit het standpunt van volksgezondheid niet aangewezen tot de situatie onder controle is en er striktere controles zijn? Zo neen, waarom niet gezien het gevaar voor volksgezondheid? Zo ja, kan u dit toelichten?

4) Kan de geachte minister aangeven hoeveel ton al of niet verwerkt rundsvlees uit Polen respectievelijk de laatste drie jaar werd ingevoerd?