Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-481

van Christiane Vienne (PS) d.d. 12 maart 2008

aan de minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Opdrachten - Aspect "Volksgezondheid"

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Chronologie

12/3/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/4/2008)
13/3/2008Intrekking vraag

Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-179
Verwijzing naar een latere vraag : mondelinge vraag 4-208

Vraag nr. 4-481 d.d. 12 maart 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het Federaal Agenschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) ressorteerde tot in 2007 onder de FOD Volksgezondheid.

Het FAVV is nu overgeheveld naar de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid.

Betekent die bevoegdheidsoverdracht dat de opdrachten van het FAVV worden gewijzigd?

Gaat men er niet langer van uit dat die opdrachten een rechtstreekse invloed hebben op de volksgezondheid?

Hoe worden problemen als de dioxinecrisis of de gekkekoeienziekte voortaan aangepakt, meer bepaald het aspect “volksgezondheid”?

Waarom is alleen de minister van Landbouw bevoegd voor het FAVV, dat nochtans als duidelijke opdracht heeft “te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant”?