Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10415

van Sabine Vermeulen (N-VA) d.d. 19 november 2013

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Japan - Schepen - Nucleaire controle - Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid - Overzicht

Japan
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
verontreiniging van voedingsmiddelen
radioactieve verontreiniging
kernongeval
wieren
vis
Keuringsdienst van waren

Chronologie

19/11/2013Verzending vraag
28/11/2013Antwoord

Vraag nr. 5-10415 d.d. 19 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onderstaande vragen werden op 22 januari aan uw collega Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, JoŽlle Milquet gesteld. Volgens de minister behoort de beantwoording van de eerste 3 vragen tot de bevoegdheid van de Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw als toezichthoudende minister van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV).

Ongeveer 40% van de vis voor de kust van de kerncentrale in Fukushima is niet geschikt voor consumptie. Dat blijkt uit een studie van marinebiologen die in oktober 2012 in het Amerikaanse tijdschrift Science verscheen. Vissen uit de buurt van de verwoeste Japanse kerncentrale Fukushima zijn ontzettend besmet: niet eerder werd zo'n hoog niveau van radioactieve besmetting gemeten. Zo had een groenling bijvoorbeeld 258 keer zo veel cesium in zich als wat veilig wordt geacht om op te eten.

Op 15 maart 2011 heeft DG SANCO (Directoraat Generaal voor Gezondheid en Consumenten van de Europese Commissie) de Lidstaten aanbevolen voedingsmiddelen afkomstig uit Japan te controleren op radioactiviteit. Van zodra het nucleair incident bekend werd, heeft het Voedselagentschap een risico-evaluatie uitgevoerd en een verificatie van de levensmiddelen die uit Japan afkomstig zijn.

Hierover aan u de volgende vragen:

1) Hoeveel controles werden er sinds 2011 door het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid in dit kader uitgevoerd? Wat waren de resultaten? Betreft het hier steekproefsgewijze controles en/of consequente controles?

2) Worden er vandaag de dag nog steeds controles uitgevoerd? Zo niet, wanneer werd de laatste controle uitgevoerd?

3) Welke producten/levensmiddelen worden er gecontroleerd? Is er systematisch controle op import van Japanse vis en zeewier? Hoeveel controles? Welke controles?

Antwoord ontvangen op 28 november 2013 :

1.)tot 3.) :Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voert controles uit conform de uitvoeringsverordening (EU) nr. 996/2012 van de Commissie van 26 oktober 2012 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima, en tot intrekking van uitvoeringsverordening (EU) nr. 284/2012.

Een laboratoriumanalyse op de aanwezigheid van cesium-134 en cesium-137 wordt heden verricht op ten minste 5 % van de zendingen die aangeboden worden voor invoer aan de grenzen van de Europese Unie. De zendingen worden willekeurig gekozen. In 2011 en 2012 werden eveneens analyses verricht op jodium-131. Sindsdien voorziet de verordening deze analyse niet meer. In het verleden bedroegen de controlefrequenties tussen 0 % en 20 % afhankelijk van het product en het gebied van herkomst in Japan. Uit de controles bij invoer blijkt dat de Japanse overheid de voorwaarden bepaald in de Europese Verordening correct toepast. Derhalve achten de Europese Commissie en de Lidstaten het opportuun om de controlefrequentie bij invoer te verlagen.

Sinds 2011 heeft het FAVV in dit kader 230 monsters van levensmiddelen geanalyseerd.

De uit Japan ingevoerde producten, zoals bedoeld bij Verordening 996/2012 van de Commissie van 26 oktober 2012, moeten vergezeld zijn van een verklaring waarin bevestigd wordt dat ze in overeenstemming zijn met de communautaire voorschriften wat radioactiviteit betreft. In voorkomend geval wanneer deze producten uit een risicoprefectuur komen, dan moeten ze eveneens vergezeld zijn van een analyseverslag waarin bevestigd wordt dat de normen van radioactief cesium nageleefd worden. Deze documenten worden bij invoer systematisch gecontroleerd. In 2011 werd een zending vis vernietigd op basis van een systematische controle van de documenten.

Een bijkomend nazicht is overigens voorzien door bemonstering en analyse van 5 % van de partijen levensmiddelen en diervoerder afkomstig uit risicoprefecturen en die bij invoer worden aangeboden. In de hierna vermelde tabel staan het aantal analyses die in deze context uitgevoerd zijn op uit Japan ingevoerde producten tussen 2011 en 2013. Alle resultaten zijn conform.

Aantal geanalyseerde monsters per productgroep

2011

2012

2013 *

Dierenvoeders

20

16

4

Bouillons, soepen en sauzen

20

13

6

Patisserie, chocolade en confituren

1

8

3

Zetmeel

7

1

 

Koeken en snoep

7

3

 

Verrijkte voedingsmiddelen en voedingssupplementen

3

4

4

Dranken

8

12

2

Fruit

 

8

 

Granen, afgeleide producten van granen en bereidingen op basis van graan

2

4

11

Groenten

 

5

 

Algen

3

2

1

Tweekleppige weekdieren

2

 

 

Specerijen

1

1

 

Thee, koffie, infusies en cacao

5

3

1

Voedingsadditieven

4

10

1

Suiker en zout

4

3

1

Zaden, oliehoudend fruit en plantaardige oliën

4

10

2

*1ste trimester

91

103

36

4. De controle van het ballastwater valt niet onder de bevoegdheid van het FAVV. De nucleaire controles vallen onder de bevoegdheid van de Federaal Agentschap voor nucleaire controles (FANC).