Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-635

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 24 december 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

De elektronische maaltijdcheques

bijkomend voordeel
elektronisch betaalmiddel
bankkosten
detailhandel

Chronologie

24/12/2010Verzending vraag
2/2/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-636
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-120

Vraag nr. 5-635 d.d. 24 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 23 november 2010 verscheen het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en -procedure voor de uitgevers van elektronische maaltijdcheques.

Het is goed dat de maaltijdcheques eindelijk elektronisch worden ingevoerd. Dat beantwoordt aan de noden van de moderne samenleving. Betalen zou dan kunnen gebeuren met een soort betaalkaart met pincode.

Ik wees de minister enkele maanden geleden al op enkele belangrijke uitgangspunten die centraal zouden moeten staan bij het uitwerken van het nieuwe elektronische systeem. Zo moet absoluut worden voorkomen dat digitalisering leidt tot meer kosten voor de winkelier die de maaltijdcheques in zijn zaak wil aanvaarden. Ten tweede, mag de digitalisering niet leiden tot meer administratieve overlast. Deze uitgangspunten zouden vanzelfsprekend moeten zijn.

Toch vrezen verschillende winkeliers dat ze binnenkort transactiekosten zullen moeten betalen voor het gebruik van de elektronische kaart. Ze weten ook niet of ze zullen moeten betalen voor de huur van de betaalinfrastructuur dan wel of ze de bestaande elektronische betaalinfrastructuur in hun zaak hiervoor kunnen gebruiken.

Ik lees in de media dat de elektronische en papieren maaltijdcheques de volgende drie jaar naast elkaar kunnen worden gebruikt. Dat is natuurlijk veel te lang en dat zou de administratieve rompslomp voor alle betrokkenen alleen maar verhogen. De overgangsperiode mag volgens mij niet langer dan één jaar duren.

Graag had ik de minister daarom volgende vragen gesteld:

Vanaf wanneer zal de elektronische maaltijdcheque effectief door de werknemer kunnen worden gebruikt? Zullen de winkeliers hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht?

Zal er een informatiecampagne worden gestart om het gebruik van de elektronische maaltijdcheque bij de werknemers en winkeliers aan te moedigen?

Moeten de winkeliers een specifieke infrastructuur kopen/huren zodat hun klanten deze nieuwe betaalkaart kunnen gebruiken?

Bevestigt de minister dat de winkelier die maaltijdcheques wil aanvaarden, geen transactiekosten moet betalen wanneer een klant de nieuwe kaart gebruikt?

Zal de minister de overgangsperiode waarin beide soorten cheques naast elkaar kunnen worden gebruikt, inkorten?

Antwoord ontvangen op 2 februari 2011 :

Ik deel aan het geachte lid mee dat deze vraag niet tot mijn bevoegdheden behoort maar tot die van mijn collega, de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen.