Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-398

van Richard Miller (MR) d.d. 24 november 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Zelfstandigen - Anticrisismaatregelen - Einde - Gevolgen - Voorstellen van de Union des Classes moyennes (UCM)

zelfstandig beroep
detailhandel
anticrisisplan
onderneming in moeilijkheden
steun aan ondernemingen

Chronologie

24/11/2010Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Vraag nr. 5-398 d.d. 24 november 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens de Union des Classes moyennes (UCM) zal bijna 9% van de 650.000 Belgische zelfstandige werknemers op het einde van 2010 in een bijzonder moeilijke situatie terechtkomen.

Op 31 december 2010 vervallen namelijk de anticrisismaatregelen die de federale regering had goedgekeurd.

Zijn de door de UCM naar voren geschoven cijfers correct? Kan de regering in lopende zaken geen enkele maatregel nemen om die zelfstandigen in moeilijkheden te helpen? Zo ja, welke?

De UCM heeft het idee geopperd de aanzuiveringsplannen te spreiden over het volledige jaar dat volgt en om, als alles einde 2011 betaald zal zijn, geen financiŽle sancties op te leggen. Wat denkt u daarvan?