Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4120

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 17 augustus 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Grondstoffenfonds

begrotingsfonds
begrotingscontrole
grondstof

Chronologie

17/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009)
3/9/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4120 d.d. 17 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan u mij met betrekking tot het Grondstoffenfonds het volgende meedelen:

1. Hoe groot was het bedrag in dit fonds op 1 januari 2008, op 1 januari 2009 en op dit ogenblik?

2. Worden deze gelden belegd en zo ja via welke beleggingen?

3. Welke zijn in dat geval de eventuele verliezen die werden geboekt ingevolge de banken- en financiŽle crisis van het afgelopen jaar?

Antwoord ontvangen op 3 september 2009 :

Ik geef aan het geachte lid aan dat die vraag niet tot mijn bevoegdheden behoort maar tot de bevoegdheden van mijn collega, de minister van Klimaat en Energie.