Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10479

van Fabienne Winckel (PS) d.d. 26 november 2013

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Controleopdrachten - Eerste cijfers

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
officiŽle statistiek
Keuringsdienst van waren

Chronologie

26/11/2013Verzending vraag
14/5/2014Antwoord

Vraag nr. 5-10479 d.d. 26 november 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Zoals u weet ben ik zeer begaan met de situatie van landbouwers en plaatselijke ambachtslui, en heb ik aandacht voor hun dagelijkse verzuchtingen en problemen.

In antwoord op een mondelinge vraag gaf u enkele inlichtingen. U zei dat het aantal landbouwers die melk op hun boerderij verwerken de afgelopen jaren sterk is gestegen en dat de hygiŽnische controles over het algemeen gunstig zijn.

Graag kreeg ik daarover meer uitgebreide cijfergegevens voor de periode van 1 januari van dit jaar tot nu.

1) Hoeveel producenten hebben precies een toelating gekregen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen? Met hoeveel procent is dit aantal gestegen ten opzichte van voorgaande jaren?

2) Hoeveel controles werden er uitgevoerd? Hoeveel vestigingen werden er bezocht en gecontroleerd?

3) Wat is de gemiddelde frequentie van de controles in deze sector?

4) Hoeveel procent gunstige controles waren er?

5) Hoe wordt een niet-conforme controle verder afgehandeld?

6) Hoeveel processen-verbaal, verwittigingen, inbeslagnemingen van voedingsproducten en tijdelijke sluitingen waren er?

7) Hoeveel keer werden bedrijven na het vaststellen van een inbreuk opnieuw gecontroleerd en hoeveel controles waren bij een tweede controle gunstig?

Antwoord ontvangen op 14 mei 2014 :

De hieronder voorgestelde inspectiecijfers zijn voorlopige cijfers: het betreft de afgesloten missies van 1 januari 2013 tot en met 12 december 2013. Enige voorzichtigheid is dus aangewezen bij de vergelijking ervan met de cijfers van de vorige jaren.  

1) Op 12 december 2013 bedraagt het totaal aantal operatoren die aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) aangeven melk te verwerken op de hoeve 958. In 2012 waren dat 927 operatoren en in 2011 bedroeg het aantal 866. 

2) In 2013 werden 476 missies uitgevoerd bij 472 operatoren.  

3) De inspectiefrequenties zijn vastgelegd in het businessplan van het FAVV. De verwerkers van hoevezuivel die aan andere operatoren leveren (“Business to Business” of B2B) worden elk jaar gecontroleerd en diegenen die rechtstreeks aan de consument leveren (“Business to Consumer” of B2C) worden één keer om de 2 jaar gecontroleerd.  

De basisfrequentie kan worden verlaagd indien de operator over een gevalideerd autocontrolesysteem beschikt en verhoogd in geval van slechte resultaten bij vorige inspecties.  

4) In totaal waren 96% van de inspecties van deze bedrijven gunstig:

5) Al naargelang het belang van de vastgestelde non-conformiteiten tijdens de inspecties, worden volgende sancties getroffen: waarschuwing, proces-verbaal van overtreding samen met een administratieve boete, een (tijdelijke) sluiting en/of de inbeslagneming van non-conforme producten.  

6) en 7) In het specifieke geval van deze bedrijven werden slechts een bepaald aantal waarschuwingen gegeven. Deze waarschuwingen zijn samengevoegd met de waarschuwingen betreffende andere activiteiten van deze producenten, waardoor het dus niet mogelijk is een specifiek cijfer te geven voor deze activiteit. Alle producenten die een waarschuwing kregen, worden (of werden al) aan een hercontrole onderworpen. De resultaten van de specifieke activiteit ‘productie van hoevezuivel’ zijn niet afzonderlijk beschikbaar.