Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7462

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 29 november 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Europese Unie - Eieren - Verbod op legbatterijen - Verlaging van invoerheffingen op eieren - Dierenwelzijnsbeleid

welzijn van dieren
dierenbescherming
ei
intensieve fokkerij
heffing bij invoer

Chronologie

29/11/2012Verzending vraag
10/12/2012Antwoord

Vraag nr. 5-7462 d.d. 29 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Terwijl de Europese Unie (EU) dit jaar een verbod op legbatterijen invoerde, zouden er plannen klaarliggen om de invoerheffingen voor eieren van buiten de EU, waaronder die uit OekraÔne, de Verenigde Staten, India en ArgentiniŽ, te halveren.

Eierhandelaars en -producenten maar ook dierenrechtenactivisten reageren verbolgen. Door de omschakeling naar diervriendelijke kippenhouderijsystemen liggen de productiekosten in de Europese Unie (EU) hoger en wordt het moeilijk om te concurreren met producenten buiten de EU.

Hierover de volgende vragen:

1) Kan de minister bevestigen dat er plannen klaarliggen voor een verlaging van invoerheffingen op eieren en kunnen deze plannen nader worden toegelicht? Begrijpt zij dat men hiermee mogelijk de legbatterijeieren terug introduceert in de EU? Begrijpt zij dat deze maatregel een negatief effect kan hebben, zowel vanuit het perspectief van dierenwelzijn als vanuit dat van de Europese eierproducenten, die juist enorme investeringen hebben gedaan in meer diervriendelijke kippenhouderijsystemen?

2) Deelt zij mijn opvatting dat de import van legbatterijeieren van buiten de EU in strijd is met het dierenwelzijnsbeleid van de EU dat tot uiting komt door het ingestelde verbod op legbatterijeieren? Deelt zij de mening dat de import van legbatterijeieren daarom moet worden verboden? Is de minister bereid om dit aan te kaarten in Europa? Zo nee, waarom deze negatieve keuze? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Antwoord ontvangen op 10 december 2012 :

Je vous informe que le sujet sur lequel vous m'interrogez relève des compétences de la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Laurette Onkelinx.