Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1668

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 4 maart 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Federale wetenschappelijke instellingen - Middelen - Aanwending

federale wetenschappelijke en culturele instellingen
onderzoeksbeleid
onderzoeksbegroting

Chronologie

4/3/2011Verzending vraag
11/5/2011Antwoord

Vraag nr. 5-1668 d.d. 4 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Jaarlijks spendeert de federale overheid ongeveer 500 000 000 euro aan het federale wetenschapsbeleid. Deze middelen worden grosso modo als volgt aangewend: 200 miljoen naar ruimtevaartactiviteiten, 100 miljoen via dotaties naar de gemeenschappen voor opvang van buitenlandse studenten, 100 miljoen naar de federale wetenschappelijke instellingen en 100 miljoen naar nationale onderzoeksprogramma's, met onder andere de Internationale Attractiepolen (IAP) voor ongeveer 28 miljoen per jaar.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoe wordt de 100 miljoen voor federale wetenschapsinstellingen verdeeld? Welke instellingen ontvingen welke jaarlijkse subsidies in de periode van 2006 tot 2010? Hoe evolueerde deze subsidiŽring? Hoe evalueert de minister deze ontwikkelingen?

2) Kan zij de belangrijkste verwezenlijkingen van deze instellingen toelichten? Hoe bewijst zij de relevantie van deze subsidiŽringen?

Antwoord ontvangen op 11 mei 2011 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord op zijn vraag te vinden.

1. Tien van de vijftien federale wetenschappelijke instellingen (FWI's) vallen onder mijn bevoegdheid. Sinds 2010 wordt de Nationale Plantentuin van België (NPB) ook beheerd via de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. Deze FWI’s zijn :

Er worden begrotingsmiddelen ter beschikking gesteld van de FWI's om hen in staat te stellen hun statutaire opdrachten te vervullen en onderzoeksprojecten te financieren die met hun activiteiten verband houden. In de Algemene uitgavenbegroting staan de bedragen voor elk FWI afzonderlijk vermeld in het begrotingsprogramma 60/3, Organisatie 46 Wetenschapsbeleid, en in de afdeling 62 voor de NPB.

FWI's

2006

2007

2008

2009

2010

KBB

14.921.000

16.901.000

17.333.000

17.130.000

17.816.000

AR

10.919.000

12.766.000

12.501.000

12.787.000

14.737.000

SOMA

1.558.000

1.625.000

1.914.000

1.745.000

1.979.000

KMI

9.884.000

12.103.000

11.786.000

13.280.000

13.188.000

BIRA

5.451.000

6.503.000

6.611.000

8.521.000

7.430.000

KSB

6.244.000

8.321.000

8.573.000

8.619.000

8.878.000

KBIN

20.406.000

20.922.000

22.306.000

21.688.000

23.384.000

KMMA

13.045.000

14.415.000

14.914.000

15.106.000

15.198.000

NPB

-

-

-

-

6.901.000

KMKG

13.365.000

13.179.000

14.025.000

14.397.000

13.478.000

KMSKB

9.014.000

10.172.000

10.660.000

10.360.000

9.992.000

KIK

6.086.000

6.352.000

6.626.000

6.806.000

6.382.000

TOTAAL

110.893.000

123.259.000

127.249.000

130.439.000

139.363.000

2. In de FWI’s is een duidelijk moderniseringsbeleid aan de gang, met als doel hun doeltreffendheid en hun uitstraling te verhogen en de valorisatie van hun erfgoed te verbeteren : renovatie van gebouwen, van zalen, vernieuwde websites

Het moderniseringsbeleid betreft eveneens het beheer van de verzamelingen (inventarissen, nazicht van de inventarissen, bewaring, samenbrengen van verzamelingen). De digitalisering heeft in gevolge de vrijmaking van een eerste fase van de budgetten van het meerjarenplan (2006-2010) (15,1 miljoen euro) geleid tot de realisatie van negen concrete projecten die als prioritair werden beschouwd.

De financiële middelen zijn ook verhoogd om de verhoging in weddenschaal van het wetenschappelijke contractueel personeel dat in de FWI's is tewerkgesteld, te dragen. Dit personeel vertegenwoordigt bijna 500 onderzoekers die werken aan de onderzoeksprogramma's en -activiteiten van de instellingen. Het systeem van de post-doctoraatbeurzen toegekend aan buitenlandse onderzoekers geeft daarnaast aan promotoren van onderzoeksprogramma's de mogelijkheid hoogwaardige medewerkers aan te trekken die afkomstig zijn uit de hele wereld.

Elk van de FWI’s maakt een jaarlijks of tweejaarlijks activiteitenverslag. Die rapporten zijn beschikbaar via de website van het Federaal Wetenschapsbeleid : www.belspo.be. Bovendien zoemt het tijdschrift “Science Connectionpermanent in op activiteiten in de FWI. Dit tijdschrift wordt door BELPSO uitgegeven.