Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-224

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 24 januari 2008

aan de minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw

POD Wetenschapsbeleid - Staatsdiensten met afzonderlijk beheer - Doorzenden van rekeningen naar het Rekenhof

Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie
onderzoeksbeleid
Belgisch Instituut voor ruimte-aŽronomie
Koninklijk Meteorologisch Instituut
Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen
museum
Rekenhof (BelgiŽ)
verificatie van de rekeningen
rekening
federale wetenschappelijke en culturele instellingen
Belnet

Chronologie

24/1/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008)
3/3/2008Antwoord

Vraag nr. 4-224 d.d. 24 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij het afsluiten van 163ste Boek van het Rekenhof hadden enkele staatsdiensten met afzonderlijk beheer hun rekeningen nog niet naar het Rekenhof doorgezonden.

Voor de POD Wetenschapsbeleid gaat het om volgende tekortkomingen:

Van het Belgisch Instituut voor Ruimte-AŽronomie, Koninklijk Meteorologisch Instituut van BelgiŽ, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en het Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk ontbraken de rekeningen van 2005.

Voor Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis ontbraken de rekeningen van 2004 en 2005.

Voor de Nationale Dienst voor Congressen ontbrak de rekening van 2005, en was voor 2003 alleen een officieuze rekening doorgezonden.

Voor Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie waren voor 2003, 2004 en 2005 alleen officieuze rekeningen doorgezonden.

Waaraan waren deze vertragingen te wijten? Zijn deze tekortkomingen weggewerkt? Zijn alle ontbrekende officiŽle rekeningen intussen doorgezonden naar het Rekenhof?

Antwoord ontvangen op 3 maart 2008 :

Wat betreft de federale wetenschappelijke instellingen (FWI) hebben de beheerscommissies de rekeningen goedgekeurd op de hierondervermelde tijdstippen. Daarna werden ze overgedragen naar het Rekenhof.

Voor het jaar 2004 gebeurde dat op 7 december 2005 voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG).

Voor het jaar 2005 gebeurde dat op 20 juni 2006 voor het Belgisch Instituut voor Ruimte-AŽronomie (BIRA); op 28 maart 2006 voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut van BelgiŽ (KMI); op 29 maart 2006 voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) en op 7 juni 2006 voor de KMKG.

De rekeningen 2004 werden goedgekeurd door de Beheerscommissies en op 8 juni 2006 naar het Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk (BELNET) teruggestuurd. De rekeningen 2005 werden op 26 april 2006 door de Beheerscommissie goedgekeurd.

Wat betreft de Nationale Dienst voor Congressen (NDC), werden de rekeningen voor 2003 op 19 oktober 2006 neergelegd, die van 2004 op 20 november 2006. De rekeningen van 2005 zijn momenteel in de fase ę handtekening Ľ en zouden op het Rekenhof moeten aankomen in de loop van de maand maart 2008. De rekeningen van 2006 worden momenteel opgesteld.

Wat betreft de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie (DWTI) viseerde het Rekenhof op 22 mei 2007 de rekeningen van het jaar 2003 (die werden neergelegd op 24 november 2006), van het jaar 2004 (ook neergelegd op 24 november 2006) en die van het jaar 2005 (neergelegd op 8 mei 2007). De rekeningen van het jaar 2006 werden officieel neergelegd op 28 juni 2007.

De vertragingen bij de neerleggingen zijn ten delen te wijten aan de invoering van nieuwe boekhoudsystemen in de FWI's. Op dit niveau werden de vertragingen ingehaald.

Wat betreft de NDC heeft de vertraging in de neerleggingen van de rekeningen te maken met het stopzetten van de activiteiten van de Dienst wat de overheveling van het personeel met zich meebracht naar andere entiteiten van het Federaal Wetenschapsbeleid. De organisatorische moeilijkheden die eruit voortvloeiden, ondermeer diegene de betrekking hadden op het opstellen van de rekeningen, werden tot op heden nog niet helemaal opgelost.

Wat betreft de DWTI en BELNET gingen de rekeningen verloren in het administratieve circuit tussen de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, de POD Wetenschapsbeleid en de FOD FinanciŽn. De toestand is vandaag weer normaal.