S. 7-225 Dossierfiche                  

Informatieverslag over de algemene evaluatie van de effectieve resultaten van de «drugswet» van 24 februari 1921 wat de doeltreffendheid van het drugsbeleid betreft, meer bepaald inzake cannabis
Julien Uyttendaele    Fatima Ahallouch    Philippe Courard    Jean-Frédéric Eerdekens    Nadia El Yousfi    André Frédéric    Latifa Gahouchi    Bert Anciaux    Kurt De Loor    Annick Lambrecht    Katia Segers    Fourat Ben Chikha    Rodrigue Demeuse    Zoé Genot    Celia Groothedde    Gaëtan Van Goidsenhoven    Georges-Louis Bouchez    Jean-Paul Wahl    Sabine Laruelle    Véronique Durenne    Philippe Dodrimont    Alexander Miesen   

informatieverslag
verdovend middel
handel in verdovende middelen
drugverslaving
georganiseerde misdaad
handelsregelingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-225/1 7-225/1 (PDF) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 22/2/2021
                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
22/2/2021   Indiening van het verzoek Doc. 7-225/1 7-225/1 (PDF)
8/3/2021   Inschrijving op agenda Bureau
8/3/2021   Verzending naar commissie voor advies: Transversale Aangelegenheden
19/4/2021   Inschrijving op agenda Bureau
Het Bureau heeft beslist - indien gestemd in plenaire van 23 april - om het naar Commissie voor de Transversale door te sturen.
23/4/2021   Inschrijving op agenda
23/4/2021   Algemene bespreking
  Commissie voor advies: Transversale Aangelegenheden
8/3/2021   Verzending naar commissie voor advies
22/3/2021   Inschrijving op agenda
22/3/2021   Uitbrengen advies
Advies over de opportuniteit en de dringendheid van een dergelijk informatieverslag (artikel 66, 5e lid, 2e gedachtestreepje, van het Reglement van de Senaat).
22/3/2021   Gedachtewisseling
  [S2] Behandeling door Senaat
23/4/2021   Opstellen informatieverslag
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
23/4/2021   Verzending naar commissie
29/11/2021   Inschrijving op agenda
29/11/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Julien Uyttendaele, Philippe Dodrimont, Kurt De Loor, Fourat Ben Chikha
29/11/2021   Regeling der werkzaamheden
13/12/2021   Inschrijving op agenda
13/12/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Julien Uyttendaele, Philippe Dodrimont, Kurt De Loor, Fourat Ben Chikha
7/2/2022   Inschrijving op agenda
7/2/2022   Regeling der werkzaamheden
21/2/2022   Inschrijving op agenda
21/2/2022   Hoorzitting - Mevrouw Christine Guillain, hoogleraar strafrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Université Saint Louis; - Mevrouw Charlotte Colman, hoogleraar criminologie en drugsbeleid, Institute for International Research on Criminal Policy,
21/2/2022   Gedachtewisseling
21/2/2022   Inschrijving op agenda
21/2/2022   Vergadering van de rapporteurs
21/2/2022   Regeling der werkzaamheden
18/3/2022   Inschrijving op agenda
18/3/2022   Hoorzitting - De heren Sander Baljé en Marco Van de Velde, Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nederland; - De heer Dirk J. Korf, bijzonder hoogleraar criminologie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Univ
18/3/2022   Gedachtewisseling
28/3/2022   Inschrijving op agenda
28/3/2022   Vergadering van de rapporteurs
28/3/2022   Regeling der werkzaamheden
28/3/2022   Inschrijving op agenda
28/3/2022   Hoorzitting - De heer Alexis Goosdeel, directeur van het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) ; - Mevrouw Anne McLellan, gewezen minister van Openbare en Civiele Veiligheid, gewezen minister van Volksgezondheid, gewezen ministe
28/3/2022   Gedachtewisseling
25/4/2022   Inschrijving op agenda
25/4/2022   Hoorzitting - de heer Michaël Hogge, vertegenwoordiger van Eurotox (sociaal-epidemiologisch waarnemingscentrum voor alcohol en drugs in Wallonië en Brussel); - de heren Jochen Schrooten en Jani Pestana, vertegenwoordigers van het Vlaams Expertisecentrum A
23/5/2022   Inschrijving op agenda
23/5/2022   Hoorzitting - de heer Pierre Duez, professor in therapeutische scheikunde en farmacognosie aan de Université de Mons; - mevrouw Magaret Haney, Ph. D., professor in neurobiologie aan de Columbia University; - de heer Daniele Piomelli, professor in anatomi
20/6/2022   Inschrijving op agenda
20/6/2022   Hoorzitting - de heer Tom Decorte, hoogleraar in criminologie aan de Universiteit Gent en coördinator van het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD)(Universiteit Gent); - mevrouw María del Rosario Queirolo Velasco, directrice van het departement soc
18/11/2022   Inschrijving op agenda
18/11/2022   Hoorzitting - de heer Jean Costentin, lid van de Académie nationale de Médecine en van de Académie nationale de Pharmacie (Frankrijk); - de dames Brigitte Bouton en Anouck Billiet, vertegenwoordigsters van AVIQ (Agence pour une vie de qualité).
18/11/2022   Inschrijving op agenda
18/11/2022   Vergadering van de rapporteurs
18/11/2022   Regeling der werkzaamheden
13/1/2023   Inschrijving op agenda
13/1/2023   Hoorzitting de heer Pierre Kopp, Professor aan de Universiteit van Parijs Panthéon-Sorbonne, Paris School of Economics;
13/1/2023   Hoorzitting de heer Chris Burggraeve, CEO van Vicomte.
10/2/2023   Inschrijving op agenda
10/2/2023   Hoorzitting - Meester Christophe Marchand, advocaat gespecialiseerd in strafrecht en in internationaal strafrecht;
10/2/2023   Hoorzitting - de heer Peter Muyshondt, korpschef van de lokale politiezone Rupel;
10/2/2023   Hoorzitting - de heer Patrick Ludinant, directeur van de centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit van de federale politie (DJSOC) en de heren Michel Bruneau en Marc Vancoillie, leden van DJSOC.
17/3/2023   Inschrijving op agenda
17/3/2023   Hoorzitting - de heer Alain Bauer, professor criminologie, Conservatoire National des Arts et Métiers (Frankrijk);
17/3/2023   Hoorzitting - de dames Stéphanie Cherbonnier, directrice van Office anti-stupéfiants (OFAST) en Laura d'Arrigo, diplomatiek adviseur bij Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MIDELCA);
17/3/2023   Hoorzitting - de heer Cis Dewaele, onderzoeker Equality/Research Collective, HOGENT.
14/4/2023   Inschrijving op agenda
14/4/2023   Hoorzitting - de heer Stéphane Leclercq, directeur van FEDITO BXL asbl (Fédération bruxelloise des Institutions pour Toxicomanes asbl);
14/4/2023   Hoorzitting - de heer Joost Bonte, uitvoerend directeur bij Phronèsis.social.
22/5/2023   Inschrijving op agenda
22/5/2023   Hoorzitting met de heer Alexis Goosdeel, Director, mevrouw Liesbeth Vandam, head of sector Support to policy, Public health unit, en de heer Brendan Hughes, principal scientist Drug legislation, Support to policy sector, Public health unit, van het Europea
15/1/2024   Inschrijving op agenda
15/1/2024   Regeling der werkzaamheden
15/1/2024   Inschrijving op agenda
15/1/2024   Vergadering van de rapporteurs
15/1/2024   Bespreking
2/2/2024   Inschrijving op agenda
2/2/2024   Vergadering van de rapporteurs
2/2/2024   Bespreking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzoek aangenomen 23/4/2021
Commissie voor advies: Transversale Aangelegenheden
In behandeling 22/3/2021
[S2] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
In behandeling 29/11/2021, 13/12/2021, 7/2/2022, 21/2/2022, 18/3/2022, 28/3/2022, 25/4/2022, 23/5/2022, 20/6/2022, 18/11/2022, 13/1/2023, 10/2/2023, 17/3/2023, 14/4/2023, 22/5/2023, 15/1/2024, 2/2/2024