Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6446

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 12 juni 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nachtwinkels - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Resultaten

Keuringsdienst van waren
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
openingstijd van een winkel
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
voedselveiligheid
officiŽle statistiek

Chronologie

12/6/2012Verzending vraag
29/6/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6446 d.d. 12 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Nachtwinkels zijn eveneens gehouden aan de wetten, normen en reglementeringen. Als onderdeel van de voedselketen vallen zij onder de controle van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) dat de wetgeving controleert op onder meer. etikettering, hygiŽne en contactmaterialen.

Ik heb volgende vragen aan de minister :

1) Hoeveel nachtwinkels zijn er gekend of geregistreerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dit voor de jaren 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 ?

2) Hoeveel controles (inclusief controle opvolging voor eerdere inbreuken) werden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitgevoerd door het FAVV sinds 2007 tot 2011 ?

3) Hoeveel waarschuwingen enerzijds en processen-verbaal voor overtredingen anderzijds werden in Brussel in deze periode opgesteld ?

4) Wat zijn hierbij de voornaamste overtredingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ?

Antwoord ontvangen op 29 juni 2012 :

1.Alleen de voedingswinkels die zich uitdrukkelijk hebben laten registreren als nachtwinkels bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) worden in de databanken opgenomen. Het is dus niet uitgesloten dat er nachtwinkels enkel als algemene voedingswinkel zijn geregistreerd.


2007

2008

2009

2010

2011

Aantal als nachtwinkel geregistreerde voedingswinkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

67

72

82

117

137

2.Het aantal controles en (her)controles voor de opvolging van eerdere inbreuken vastgesteld door het FAVV, op nachtwinkels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt weergegeven in onderstaande tabel.


2007

2008

2009

2010

2011

Aantal controles

waarvan hercontroles

1

0

1

0

7

0

20

9

12

6

3.


2007

2008

2009

2010

2011

Aantal waarschuwingen

0

0

3

6

5

Aantal processen-verbaal

1

1

0

5

1

4.De voornaamste vastgestelde inbreuken in nachtwinkels van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de volgende:

  1. Er is geen thermometer in iedere diepvriezer en/of frigo.

  2. Er is geen reinigings- en ontsmettingsplan.

  3. Onvoldoende handenwasbakken en kranen voor het personeel.

  4. Handdrogers met luchtstroming in de nabijheid van onverpakte levensmiddelen.