Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2770

van Huub Broers (N-VA) d.d. 15 juli 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Droogte - Landbouwers - FinanciŽle gevolgen - Calamiteitenfonds

landbouwer
droogte
Rampenfonds

Chronologie

15/7/2011Verzending vraag
28/9/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2771

Vraag nr. 5-2770 d.d. 15 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De weidestreken, dus ook het Land van Herve, hebben bijzonder zwaar te lijden onder de lange extreme droogte. Landbouwers klagen er vooral over dat ze 2 sneden gras minder hebben en dus ook minder kunnen inkuilen als wintervoer voor het vee.

Dit heeft uiteraard zware financiŽle gevolgen die helaas niet enkel via de geldende belastingcompensaties kunnen vergoed worden.

Graag had ik geweten of de geachte minister via haar ambt ook maatregelingen voorziet om deze zware financiŽle lasten op te vangen zoals bijvoorbeeld een calamiteitenfonds.

Antwoord ontvangen op 28 september 2011 :

Net als u was ik erg bezorgd over de impact van de weersomstandigheden van deze lente op de teelten en de opbrengsten, alsook over de situatie van de veeteeltsector. Zoals altijd herinner ik eraan dat de mobilisatie van het Rampenfonds en de afbakening van de getroffen geografische zones enkel mogelijk zijn na een volledige evaluatie van de schade, ofwel na de opstelling van een balans van de oogsten voor elk van de betrokken teelten, met name op basis van de gemeentelijke processen verbaal tot vaststelling van schade aan teelten overgemaakt door de provinciegouverneurs. Als dat het geval is, zal de beslissing het voorwerp uitmaken van een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.

A priori zouden de weersomstandigheden van deze voorbije weken en de eerste resultaten van de oogst moeten leiden tot een grondige herziening van de onrustwekkende perspectieven die bij aanvang van de zomer werden opgesteld. Mijn diensten blijven de situatie van nabij opvolgen.

Kortom, ik kan er bij de landbouwers die van mening zijn dat zij verlies hebben geleden enkel op aandringen om een officiële aanvraag in te dienen bij hun gemeente, om deze verliezen te laten vaststellen door de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten.