Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10518

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 4 december 2013

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Voedselfraude - Europese maatregelen - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Middelen - Boetes - Bijkomende maatregelen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
geldboete
fraude
voedselveiligheid
Keuringsdienst van waren
voedselfraude

Chronologie

4/12/2013Verzending vraag
13/12/2014Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10517

Vraag nr. 5-10518 d.d. 4 december 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit voorgaande gevallen, zoals de fraude met paardenvlees en de vragen die ik daaromtrent reeds stelde, bleek dat frauderen met voedsel binnen Europa schering en inslag is. Deze fraude wordt ingegeven door winstbejag, zonder rekening te houden met de consument die door de crisis steeds op zoek is naar goedkopere alternatieven. De controles en de boetes die worden uitgeschreven, zijn niet voldoende om deze fraude tegen te gaan. Het Europees parlement stemde daarom een pakket maatregelen om de controles te verstrengen en de boetes gevoelig te verhogen. Ongetwijfeld zal dit ook een weerslag hebben op de controles van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).

Ik heb dan ook volgende vragen voor de minister:

1) Hebben de maatregelen die op Europees niveau zijn genomen een weerslag op de werking van het FAVV? Zal het FAVV mee ingeschakeld worden in het opdrijven van de controles en het verhogen van de boetes?

2) Hoe strookt dit met de berichtgeving dat het FAVV al niet voldoende middelen heeft voor de normale werking?

3) Hoeveel gevallen van voedselfraude worden jaarlijks in BelgiŽ ontdekt? Graag de cijfers voor 2010, 2011 en 2012.

4) Wat zijn de hoogste boetes die in BelgiŽ zijn opgelegd voor gevallen van voedselfraude?

5) Erkent de minister het probleem van fraude met ons voedsel? Is ze bereid bijkomende maatregelen te nemen (naast de maatregelen van Europa) om de kwaliteit van ons voedsel te garanderen?

Antwoord ontvangen op 13 december 2014 :

1) De bevoegde overheid voor voedselfraude is de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie. Ik verwijs hiervoor naar mijn collega bevoegd voor economie. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) is enkel bevoegd voor de voedselveiligheid en zal uiteraard mee optreden indien er naast fraude zich ook een probleem met voedselveiligheid kan stellen. 

2) De middelen voor de bestrijding van de voedselfraude zijn in de begroting van de FOD Economie voorzien. 

3) De Nationale OpsporingsEenheid van het FAVV beheert de fraudedossiers welke een invloed hebben op de voedselveiligheid en dit in samenwerking met de Parketten, politiediensten, FOD Financiën, Douane en Accijnzen, het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG), FOD Economie enz.

De Nationale OpsporingsEenheid neemt het voorzitterschap waar van de Multidisciplinaire Fraudebestrijdingscel voor de Veiligheid van de Voedselketen; deze multidisciplinaire cel overlegt 4 keer per jaar.

Volgende fraudeonderzoeken werden verricht:

In 2010 heeft  het FAVV 237 onderzoeken verricht naar fraude, 271 in 2011 en 245 in 2012.  

4 & 5) De bevoegde overheid voor voedselfraude is de FOD Economie.  Ik verwijs hiervoor naar mijn collega bevoegd voor economie.