Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2740

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 14 juli 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Stopzetting van gratis waterbedeling - Zonnewering

museum
arbeidsvoorwaarden

Chronologie

14/7/2011Verzending vraag
6/9/2011Antwoord

Vraag nr. 5-2740 d.d. 14 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar verluidt kreeg het personeel van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel op 28 juni 2011 via een dienstmededeling te horen dat de gratis waterverdeling zou worden stopgezet. Het tijdstip van deze mededeling viel nogal ongelukkig, vermits de temperaturen buiten rond de dertig graden schommelden.

Naar wij vernemen zou de temperatuur op de werkplaats ook behoorlijk oplopen vermits de bureaus enkel uitgerust zijn met lamelgordijnen die het niet meer doen en die een paar maanden nadat hierover een formulier werd ingediend nog steeds niet hersteld zijn.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Welke is de reden van de plotse stopzetting van de gratis waterverdeling voor het personeel van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis?

2) Waarom werd tot deze stopzetting beslist op een dag waarop de buitentemperaturen rond de dertig graden bedroegen?

3) Wordt de temperatuur op de werkplaats op wettelijk correcte wijze opgevolgd zodat er alsnog voldaan kan worden aan de wettelijke verplichtingen inzake drankvoorziening, zoals bepaald in het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB)?

4) Wordt er overwogen om drankfonteinen aan te kopen en ter beschikking te stellen van het personeel?

5) Klopt het dat er bureaus zijn waar de lamelgordijnen al enkele maanden op herstelling zitten te wachten?

6) Zo ja, waarom is die herstelling nog steeds niet gebeurd?

7) Wordt er overwogen om nieuwe zonneweringen te voorzien in de bureaus?

Antwoord ontvangen op 6 september 2011 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord op zijn vraag te vinden.

  1. De distributie van water in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) is nooit abrupt stopgezet. De instelling had besloten drinkfonteinen te installeren met gekoeld water. Op 28 juni 2011 werd het voltallige personeel in een dienstnota ervan op de hoogte gebracht dat het voortaan het hele jaar door (en niet alleen in periodes met zeer hoge temperaturen) over gratis drinkwater kon beschikken. Pas op dat ogenblik werden er geen wegwerpflessen meer gebruikt. In een tweede nota werd een maand later de vervanging gemeld van de in de eerste maand bij de drinkfonteinen gebruikte wegwerpbekers door herbruikbare individuele flessen.

  2. Het personeel is geen enkele dag zonder gekoeld water gebleven.

  3. Sinds de installatie van de fonteinen is er het hele jaar door drinkwater voorhanden.

  4. Voor de installatie van de fonteinen dienden de volgende stappen te worden gezet: bepaling van de geschiktste plaatsen, analyse van de kwaliteit van het verdeelde water, onderzoek van de offertes van de verschillende aanbieders, keuze van de firma, testperiode (twee maanden ) en evaluatie van het systeem, plaatsing van alle fonteinen op de vastgelegde plaatsen. Nu de problemen bij de afhandeling van de aankoop en de verdeling van het flessenwater van de baan zijn, kunnen de KMKG dankzij dat nieuwe systeem besparen en zich een milieuvriendelijker imago aanmeten (minder afval).

  5. tot 7. Bij de KMKG werkt het personeel niet meer in lokalen met lamelgordijnen. De gebruikelijke procedure (prijsaanvraag, bestelbon, levering) werd snel opgezet om die begin mei stuk verklaarde gordijnen te vervangen. Na de levering ervan in juni werden ze in de loop van juli en augustus opgehangen, volgens de beschikbaarheid van het interne technisch personeel.