Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6632

van Hugo Vandenberghe (CD&V) d.d. 27 januari 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Koopjes - Sperperiode - Inbreuken

verkoop met prijsreductie
commerciŽle distributie
handelsregelingen

Chronologie

27/1/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010)
25/2/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6633

Vraag nr. 4-6632 d.d. 27 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eind 2009 werden door de controlediensten van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie zesendertig overtredingen vastgesteld tegen de sperperiode voor de winterkoopjes.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Hoeveel inbreuken op de sperperiode werden de voorbije tien jaar in ons land vastgesteld? Graag had ik een uitsplitsing per jaartal bekomen.

2. Hoeveel processen-verbaal werden er de voorbije tien jaar opgesteld voor het niet respecteren van de sperperiode? Graag had ik een uitsplitsing per jaartal bekomen.

3. In hoeveel van de voorgaande gevallen werden de personen ook effectief vervolgd?

Antwoord ontvangen op 25 februari 2010 :

Ziehier mijn antwoord op de vraag van het geachte lid:

1., 2. en 3. De sperperiode vóór de zomer- en de winteropruimingen (in principe van 15 mei tot 30 juni en van 15 november tot 2 januari) maakt het voorwerp uit van regelmatige controles twee keer per jaar door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling.

In dit verband kan ik het geachte lid de volgende tabel meedelen met de resultaten van de controles ter zake sinds 1992.


Controles

Processen-verbaal van waarschuwing

Pro justitia’s

Sperperiode zomer 1992 - 01-07/17-07

40 500

460

20

Sperperiode winter 1992/93 - 25-12/15-01

20 990

345

23

Sperperiode zomer 1993 - 01-07/16-07

27 500

492

129

Sperperiode winter 1993/94 - 15-11/02-01

40 793

667

84

Sperperiode zomer 1994 - 15-05/30-06

30 243

638

101

Sperperiode winter 1994/95 - 15-11/02-01

25 093

603

81

Sperperiode zomer 1995 - 15-05/30-06

29 287

372

9

Sperperiode winter 1995/96 - 15-11/02-01

25 938

377

57

Sperperiode zomer 1996 - 15-05/30-06

22 189

294

62

Sperperiode winter 1996/97 - 15-11/02-01

19 724

229

42

Sperperiode zomer 1997 - 15-05/30-06

18 192

180

62

Sperperiode winter 1997/98 - 15-11/02-01

17 018

216

58

Sperperiode zomer 1998 - 15-05/30-06

12 173

59

28

Sperperiode winter 1998/99 - 15-11/01-01

11 790

79

24

Sperperiode zomer 1999/2000 - 15-05/30-06

7 005

80

22

Sperperiode winter 2000/01 - 15-11/02-01

10 090

114

66

Sperperiode zomer 2000 - 15-05/30-06

12 030

79

66

Sperperiode winter 2000/01 - 15-11/02-01

9 326

99

74

Sperperiode zomer 2001 - 15-05/29-06

12 507

81

39

Sperperiode winter 2001/02 - 15-11/02-01

11 498

151

136

Sperperiode zomer 2002 - 15-05/30/06

12 081

124

188

Sperperiode winter 2002/03 - 15-11/02-01

10 514

87

117

Sperperiode zomer 2003 - 15-05/30-06

10 110

97

117

Sperperiode winter 2003/04 - 15-11/02-01

11 763

96

118

Sperperiode zomer 2004 - 15-05/30-06

8 629

52

77

Sperperiode winter 2004/05 - 15-11/02-01

11 585

124

133

Sperperiode zomer 2005 - 15-05/30-06

3 653

62

91

Sperperiode winter 2005/06 - 15-11/02-01

4 357

81

143

Sperperiode zomer 2006 - 15-05/30-06

3 066

38

67

Sperperiode winter 2006/07 - 15-11/02-01

3 378

26

87

Sperperiode zomer 2007 - 15-05/29-06

3 206

26

45

Sperperiode winter 2007/08 - 15-11/02-01

3 212

12

80

Sperperiode zomer 2008 - 15-05/30-06

2 857

24

96

Sperperiode winter 2008/09 - 15-11/02-01

969

20

73

Sperperiode zomer 2008 - 15-05/30-06


10

18

Sperperiode winter 2008/09 - 15-11/01-01


12

24

Ik wens overigens te preciseren dat wanneer mijn diensten een inbreuk op de reglementering in kwestie constateren, zij een pro Justitia opmaken op basis waarvan zij de betaling voor kunnen stellen van een minnelijke schikking (in casu tot 25 000 euro, en zelfs 50 000 euro in geval van kwade trouw). Betaalt de overtreder het voorgestelde bedrag vrijwillig, dan vervalt de strafvordering, wat gemiddeld in 75 % van de gevallen gebeurt.

Als de overtreder echter weigert bovengenoemde transactie binnen de gestelde termijn te betalen, dan wordt het dossier naar het bevoegde parket gestuurd. Alleen dat parket mag beslissen over het verdere gevolg (met name een gerechtelijke schikking voorstellen of een correctionele boete tussen 1 375 euro en 55 000 euro uitspreken). De Algemene Directie Controle en Bemiddeling wordt evenwel niet systematisch in kennis gesteld van de gerechtelijke gevolgen die aan haar dossiers gegeven worden.