Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2616

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 23 juni 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Sociale rechters - Benoemingen - Regering in lopende zaken

arbeidsrechtspraak
rechter
aftreden van de regering

Chronologie

23/6/2011Verzending vraag
8/8/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2615

Vraag nr. 5-2616 d.d. 23 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs maakte de minister van Justitie mij attent op het feit dat noch hij noch zijn collega's binnen de regering beschikken over de bevoegdheden om rechters in handelszaken te benoemen, omwille van de lopende zaken (cf. schriftelijke vraag 5-2003). Hetzelfde probleem geldt uiteraard voor de benoeming van de sociale rechters.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel sociale rechters wachten op een benoeming wegens de beperking van lopende zaken? Hoeveel vacante plaatsen zijn er?

2) Hoeveel zittingen van de arbeidsrechtbank kunnen er niet doorgaan wegens een tekort aan sociale rechters?

3) Kan de geachte minister me meedelen hoeveel rechters er ontbreken per arbeidsrechtbank?

4) Brengt deze situatie de rechtsbedeling in gevaar? Zo ja, waar en hoe? Zo niet, kan zij hier een volledige waarborg van verzekerde en optimale rechtsbedeling verzekeren?

5) Kan zij deze benoemingen omwille de uitzonderlijke omstandigheden niet doen per wet, dus met akkoord en goedkeuring van het Parlement?

Antwoord ontvangen op 8 augustus 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid hierna het antwoord op de door hem gestelde vragen te bezorgen.

1. Begin van dit jaar zodat momenteel geen rechters meer wachten op een benoeming wegens van lopende zaken. Momenteel zijn er 83 vacante plaatsen van rechter in sociale zaken, als zelfstandige. Deze zijn evenwel voornamelijk te wijten aan een gebrek aan kandidaten. Daarnaast lopen nog een aantal procedures voor ontslag en voor benoeming, die nog niet zijn afgerond.

2. Mijn administratie heeft, op een enkele uitzondering na, geen kennis van zittingen die niet zouden kunnen doorgaan.

3. Zie tabel

Rechtbank

Hof

Kader

Open plaatsen op 1ste juli 2011(koninklijk besluit van 7 april 1970)


Antwerpen

Antwerpen

32

3

Mechelen

Antwerpen

8

2

Turnhout

Antwerpen

8

0

Hasselt

Antwerpen

10

1

Tongeren

Antwerpen

10

3

 

 Brussel

Brussel

55

17

Leuven

Brussel

12

0

Nijvel

Brussel

12

2

 

 Gent

Gent

16

4

Brugge

Gent

12

1

Dendermonde

Gent

20

3

Kortrijk-Ieper-Veurne

Gent

21

1

Oudenaarde

Gent

8

2

 

 Luik

Luik

26

11

Aarlen – Neufchateau - Marche-en-Famenne

Luik

18

8

Hoei

Luik

6

0

Namen-Dinant

Luik

16

0

Verviers-Eupen

Luik

12

0

 

 Bergen

Bergen

16

9

Charleroi

Bergen

24

10

Doornik

Bergen

13

6

4. Het gebrek aan kandidaten om te zetelen als rechter in sociale zaken, als zelfstandige, brengt in enkele rechtbanken moeilijkheden met zich mee bij de organisatie van de zittingen. Teneinde de meest nijpende lacunes op te kunnen vangen heeft mijn administratie regelmatig contacten met zowel de arbeidsgerechten als de representatieve organisaties voor zelfstandigen, die bevoegd zijn om kandidaten voor te dragen, om samen te zoeken naar oplossingen waar deze dringend nodig zijn.

5. Gelet op het antwoord op vraag 1 is deze vraag zonder voorwerp.