Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-682

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 27 december 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Winterweer - Economische schade - Bedragen - Compensaties

weer en wind
economisch gevolg
kleine en middelgrote onderneming
detailhandel

Chronologie

27/12/2010Verzending vraag
18/2/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-683

Vraag nr. 5-682 d.d. 27 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De voorbije dagen sneeuwde het berichten die stellen dat het zware winterweer en alle bijkomende ongemak, het bedrijfsleven en de middenstand honderden miljoenen euro inkomsten zullen derven.

Ondermeer de handelsorganisatie Comeos communiceerde dat er op een dag (bijvoorbeeld op 20 december 2010) binnen de voedingssector voor 25 miljoen euro aan inkomsten teloor ging omdat heel wat klanten zich niet op de baan waagden… en dus niet consumeerden. Dit bedrag bleek lang niet het totaal voor die ene dag. Diezelfde organisatie stelde dat specifiek voor de voedingssector de grote transportproblemen dit verlies met extra miljoenen deed toenemen. Dit wordt onder andere verklaard door de kost van 55 euro per uur voor een stilstaande vrachtwagen, met op die dag een totaal van minstens 2 400 geblokkeerde vrachtwagens. De personeelskost blijkt echter veruit de grootste kost, want de getroffen handelaars worden ertoe gedwongen om extra personeel te mobiliseren teneinde extra vrachten te lossen en in de rekken te leggen. Het gaat hier blijkbaar over duizenden extra krachten.

Dit voorbeeld illustreert dat er bij plotse weercalamiteiten met honderden miljoenen schadekosten wordt gegoocheld. Daarbij stelt zich de vraag naar de mate van correctheid van deze simulaties, schattingen en prognoses.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Beschikt de minister over de juiste omvang van schade aan onze economie, veroorzaakt door de recente winterse toestanden, met daarbij specifieke aandacht voor KMO's en middenstanders? Hoe worden deze cijfers berekend en zijn deze geaccrediteerd door een overheidsdienst? In welke mate zijn onze handelaars verzekerd tegen deze schade? Welke schadeloosstellingen bestaan er vanuit de verzekeringsmaatschappijen en/ of vanuit de overheid?

2. Welk bedrag voorziet de federale overheid in 2010 voor allerlei uitgaven (compensaties, extra inzet en aankopen…) voor de aan deze weersomstandigheden gekoppelde schade? Hoe evolueerden deze uitgaven de voorbije vier begrotingsjaren?

3. Kan men in deze context nog spreken van onvoorziene schade (heerkracht) of zijn periodes van hevige sneeuw niet zo uitzonderlijk in de winterperiode en horen ze bij een ondertussen normaal verloop van de seizoenen?

4. Veroorzaakt deze periode van hevige sneeuw ook extra inkomsten aan voor bepaalde sectoren, handelaars of bedrijven? Zo ja, kan de minister hierover meer informatie verstrekken? Worden deze extra inkomsten meegerekend in de overheidscommunicatie over een mogelijk verlies?

5. Beschikt de minister over gegevens van schade, veroorzaakt door het minder stipt uitrijden van het openbaar vervoer?

Antwoord ontvangen op 18 februari 2011 :

Ik deel het geachte lid mee dat ik zijn vraag heb bestudeerd en besproken met mijn collega de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen. Ik verwijs dan ook naar het antwoord dat door mijn collega zal verstrekt worden.