Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-399

van Louis Ide (CD&V N-VA) d.d. 14 maart 2008

aan de minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw

Nationale wetenschapinstellingen - Nationale kunstinstellingen - Budget - Taalgebruik

federale wetenschappelijke en culturele instellingen
taalgebruik
begroting
muziek
dramatische kunst
schone kunsten
personeel

Chronologie

14/3/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/4/2008)
19/3/2008Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-398
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-644

Vraag nr. 4-399 d.d. 14 maart 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In een artikelenreeks van De Standaard kwam aan het licht dat het behouden van de nationale wetenschap- en kunstinstellingen één van de koninklijke prioriteiten is. Vele van deze federale instellingen liggen in Brussel en zijn een enorme troef voor deze stad. Mijn ervaring leert me dat in deze instellingen de taalwetten moeilijk worden nageleefd, hoewel deze ook door Vlamingen worden gefinancierd. Men zou dus toch mogen verwachten dat het gehele personeel van deze instellingen beide landstalen machtig is omdat zij op die manier België vertegenwoordigen als zijnde een land waar hoofdzakelijk twee gemeenschappen bestaan.

Ik had betreffende deze instellingen graag op volgende vragen een antwoord gekregen van de geachte minister :

1. Kan hij een lijst geven met de instellingen die allemaal onder deze vlag vallen ?

2. Waar zijn deze instellingen gelegen ?

3. Wat is het globaal budget voor deze instellingen ? En hoeveel is het budget per instelling ?

4. Bestaat er een taalkader voor deze instellingen ? Zo neen, wat is dan de verhouding tussen Nederlandstaligen en Franstaligen in het hoger en het lager personeelskader voor ieder van deze instellingen ?

5. Hoe zit het met de raden van bestuur van deze instellingen en hun directies, hoe zijn die samengesteld en wordt ook hier ervoor gezorgd dat er een taalevenwicht is ? En op welke manier ? Worden de verslagen bijvoorbeeld opgesteld in het Frans en Nederlands ?

6. Bestaan er officiële erkende verenigingen ("Vrienden van… VZW"), gekoppeld aan de instellingen en welk karakter hebben ze ? Wat is hun voertaal en hoe communiceren ze, in welke landstaal ?