Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2018

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 6 april 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Notarissen - Sociale Zekerheid - Bijdragen

notaris
sociale zekerheid
sociale bijdrage

Chronologie

6/4/2011Verzending vraag
11/5/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2017

Vraag nr. 5-2018 d.d. 6 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van een onderzoek rond de rol en functie van notarissen, kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel bedroeg de afdracht voor de sociale zekerheid door de sector van de notarissen (voor alle notarissen samen) per jaar in de periode van 2006 tot 2010? Hoeveel bedroeg de jaarlijkse gemiddelde afdracht voor de zelfde periode?

2) Hoeveel bedraagt de maandelijkse bijdrage vandaag in 2011 voor alle notarissen samen? Hoeveel bedraagt de gemiddelde afdracht in 2011?

3) Hoeveel bedroeg de afdracht in het kader van notarissen die hun activiteit uitoefenen als zelfstandige enerzijds en anderzijds binnen het kader van een vennootschap en dit voor de periode van 2006 tot 2010?

4) Hoeveel notarissen droegen jaarlijks bij in de sociale zekerheid, enerzijds binnen het stelsel van zelfstandigen en anderzijds in het kader van een vennootschap voor periode van 2006 tot 2010?

5) Hoe evalueert en de duidt de geachte minister de ontwikkelingen bij de antwoorden op bovenstaande vragen? Beschikt zij hieromtrent over onderzoeksmateriaal?

Antwoord ontvangen op 11 mei 2011 :

1). Geen informatie beschikbaar binnen het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandige (RSVZ)

2). Geen informatie beschikbaar binnen het RSVZ.

3). Geen informatie beschikbaar binnen het RSVZ.

4). De gegevens voor het jaar 2010 zijn nog niet beschikbaar. Enkel het aantal, bij een socialeverzekeringsfonds aangesloten notarissen dat niet werkzaam is in het kader van een vennootschap kan worden weergegeven.

Wat de vennootschappen betreft, beschikt het RSVZ niet over statistieken betreffende de aard van de activiteit van de vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbijdragen. De activiteit van de onderworpen vennootschappen is immers van geen enkel belang bij het vaststellen van de sociale bijdrageplicht en wordt dan ook niet in het algemeen repertorium opgenomen.

Evolutie (2005 tot 2009) van het aantal actieve notarissen buiten het kader van een vennootschap (telling op 31 december)

Jaren

Aantal aangesloten notarissen (31/12)

2005

1.640

2006

1.611

2007

1.561

2008

1.523

2009

1.501

5). Over de specifieke groep van de notarissen bestaat geen onderzoeksmateriaal bij het RSVZ. Dergelijk vragen dienen eerder het voorwerp uit te maken van wetenschappelijk onderzoek aangezien al deze gegevens niet zomaar statistisch aan elkaar gekoppeld kunnen worden.