Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2591

van Louis Ide (Onafhankelijke) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Horeca en gemeenschapskeukens - Controles - Regionale opsplitsing

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Keuringsdienst van waren
voedselveiligheid
horecabedrijf
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

12/1/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009)
3/2/2009Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2189

Vraag nr. 4-2591 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Jaarverslag 2007 van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) vindt men op bladzijde 95 een analyse lezen van de uitgevoerde controles in de sector horeca en gemeenschapskeukens door het FAVV. Deze inspecties zijn inderdaad noodzakelijk wil men de voedselveiligheid in deze zaken waarborgen.

Omdat ik graag de regionale analyse gemaakt had van deze cijfers, had ik graag een antwoord gekregen op volgende vragen :

1. Kan de geachte minister de eerste tabel op bladzijde 95 van het Jaarverslag 2007 van het FAVV ("Inspecties in de sector horeca en gemeenschapskeukens") opsplitsen naar gewest (Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel) ?

2. Kan zij deze cijfers (totaal ťn regionaal) ook geven voor de jaren 2005 en 2006 ?

Antwoord ontvangen op 3 februari 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden :

1. Opsplitsing van de tabel van de inspecties in de horeca en gemeenschapskeukens in 2007 (bladzijde 95 van het activiteitenverslag 2007) :


regio

inspecties

Gunstig

Gunstig met opmerkingen

Niet gunstig

horeca

vlaanderen

46,5%

21%

61%

18%


brussel

8,5%

10%

59%

31%


wallonië

45%

16,5%

58,5%

25%

gemeenschapskeukens

vlaanderen

56,3%

19,5%

62%

18,5%


brussel

7,9%

12,5%

68,5%

19%


wallonië

35,8%

22%

58%

20%

autocontrole

vlaanderen

50,0%

35%

39%

26%


brussel

7%

15,0%

17%

68%


wallonië

43%

16,5%

22%

61%

meldingsplicht

vlaanderen

51 %

68,5%

19,5%

12%


brussel

8%

18,5%

27%

54,5%


wallonië

41%

37,5%

37%

25,5%

traceerbaarheid

vlaanderen

46%

66%

25%

9%


brussel

9%

43,5%

29,5%

27,0%


wallonië

45%

50%

24,5%

25,5%

2. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is in de loop van 2006 overgestapt op een volledig nieuwe, geïntegreerde databank voor het beheer van alle controle-activiteiten waarbij voor de inspecties met een systeem van checklists met wegingen gewerkt wordt. Deze databank was maar volledig operationeel vanaf maart 2006 en dus is het bijgevolg niet mogelijk om de gegevens die opgevraagd zijn voor 2007 op een gelijkaardige gedetailleerde manier weer te geven voor de voorgaande jaren. Wel kan er verwezen worden naar de resultaten in de respectievelijke activiteitenverslagen 2005 en 2006 die op www.favv.be beschikbaar zijn.