S. 7-229 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met het oog op een betere aanpak van cyberpesten
Gaëtan Van Goidsenhoven    Georges-Louis Bouchez    Jean-Paul Wahl    Sabine Laruelle    Véronique Durenne    Philippe Dodrimont    Alexander Miesen    Kurt De Loor    Latifa Gahouchi   

motie van het Parlement
sociale media
psychologische intimidatie
ongewenste intimiteiten
digitale cultuur
virtuele gemeenschap
internet
Unia
bestrijding van discriminatie
bewustmaking van de burgers
onderwijsinstelling
strafsanctie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-229/1 7-229/1 (PDF) Voorstel van resolutie 23/2/2021
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/2/2021   Indiening Doc. 7-229/1 7-229/1 (PDF)
26/2/2021   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
26/2/2021   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Verzonden naar commissie