Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6310

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 11 december 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Veiligheidsbeleid - Verbetering

federale wetenschappelijke en culturele instellingen
museum
beveiliging en bewaking
veiligheid van gebouwen
videobewaking
bescherming van het erfgoed

Chronologie

11/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010)
20/1/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6310 d.d. 11 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ voeren een deugdelijk veiligheidsbeleid, maar bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) is er zelfs geen formeel veiligheidsbeleid. De musea hebben enkel een preventieadviseur in dienst die de wettelijke en reglementaire bepalingen in verband met het welzijn op het werk moet toepassen. Hij stelt jaarlijks een plan op met preventieacties op basis van een risicoanalyse. Niet alle suppoosten voeren bewakingsopdrachten uit: sommigen zijn gedetacheerd als preparators, anderen staan in voor de vestiaire of zijn toegevoegd aan de technische diensten. Bovendien bestaat er geen functiebeschrijving. De meeste suppoosten hebben geen specifieke opleiding gevolgd. De beveiliging van de stukken die in de zalen worden tentoongesteld of in de reserves worden bewaard, vertoont gebreken. De beveiliging van de zalen wordt verzekerd door suppoosten. Door cameratoezicht en er is een specifieke bescherming voor sommige stukken, maar het toezicht op bepaalde vitrines of tentoongestelde stukken laat te wensen over. Ook de toegang tot de reserves is onvoldoende beveiligd. Er gebeurt geen controle op de stukken die binnenkomen en buitengaan.

Dergelijke lacunes werden overigens niet vastgesteld bij het Muziekinstrumentenmuseum (MIM), maar in de andere musea van de KMKG heeft de beveiliging van de stukken te lijden onder de afwezigheid van verantwoordelijken voor het gebouwenbeheer, voor de technische veiligheid en voor de bewakingsdienst. Er is geen beveiligingsbeleid dat op een risicoanalyse is gebaseerd. Sommige preventieve maatregelen, zoals de begeleiding van de technische teams in de reserves, worden niet systematisch genomen.

1. Welke maatregelen heeft de minister reeds genomen om de beveiliging bij de musea van de KMKG te verbeteren?

2. Welke maatregelen werden reeds genomen om de opleiding van de suppoosten te verbeteren?

3. Welke maatregelen werden reeds genomen om de beveiliging van de tentoongestelde stukken en de reserves te verbeteren? Is er in het bijzonder controle op de technische teams in de reserves?

Antwoord ontvangen op 20 januari 2010 :

Door de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) genomen maatregelen voor een beter veiligheidsbeleid :