Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3624

van Richard Miller (MR) d.d. 3 november 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Horecasector - Rookverbod - Gevolgen - Faillissementen - Cijfers

officiële statistiek
geografische spreiding
horecabedrijf
nicotineverslaving
faillissement
provincie Henegouwen

Chronologie

3/11/2011Verzending vraag
2/12/2011Antwoord

Vraag nr. 5-3624 d.d. 3 november 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) heeft onlangs 363 uitbaters van cafés ondervraagd, waar sedert eind juni 2011 een rookverbod van kracht is.

De resultaten zijn verontrustend!

In drie vierde van de cafés is het aantal klanten met 27% gedaald!

Rechtstreeks gevolg: in 71% van de cafés is de omzet met gemiddeld 19% gedaald.

Volgens het SNZ heeft het rookverbod een aanzienlijke verhoging van het aantal failissementen veroorzaakt. In vergelijking met september 2010 is dat aantal met 8% toegenomen.

Die gegevens hebben betrekking op het land in zijn geheel. Beschikt de regering over statistieken voor het Waalse Gewest? Hoeveel faillissementen waren er sedert de invoering van het rookverbod? Is de gemiddelde omzet gedaald?

Ik heb vooral belangstelling voor de toestand in Henegouwen. Beschikt u over cijfers voor die provincie?

Antwoord ontvangen op 2 december 2011 :

In antwoord op zijn vragen, kan ik aan het geachte lid de volgende elementen meedelen :

Het is mij onmogelijk resultaten van een enquête te becommentariëren waarvan ik de parameters niet ken.

Voorbeelden uit het verleden hebben reeds aangetoond dat eerste statistieken als indicatief en conjunctureel moet worden bestempeld zonder dat er definitieve structurele resultaten uit moeten worden afgeleid. Zo wil ik erop wijzen dat de deelsector restaurants, die sinds 1 januari 2007 aan het rookverbod onderworpen is, in 2008 een omzetstijging van bijna 6 % heeft opgetekend. Op dezelfde wijze is noch de omzet noch het cafébezoek in staten als Ierland, Noorwegen of Italië die vóór België een soortgelijk rookverbod invoerden, structureel gedaald. Er werd een nieuw evenwicht gevonden.

Hieronder kan het geachte lid de cijfers aangaande het aantal faillissementen in de café-sector terugvinden. Het betreffen cijfers voor de periode van juli tot september voor de jaren 2009, 2010 en 2011, respectievelijk voor Wallonië en Henegouwen. De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie heeft nog geen cijfers ter beschikking aangaande de evolutie van het omzetcijfer voor de café-sector sinds de invoering van het rookverbod.

 

2009

2010

2011

Waalse Gewest

42

44

56

Provincie Henegouwen

12

13

19

Bron: FOD Economie

De eventuele gevolgen van het algemeen rookverbod maken het voorwerp uit van een werkgroep binnen de regering. De werkzaamheden worden beïnvloed door de politieke context van lopende zaken